title

Spotkanie

Zapraszamy 12.12.2018 o 19.15 do salki za chórem.

 

Drogowskazy. Spotkanie 21.
Nawyki a cnotliwe życie

 

  • Syr 18,27-33;
  • Flp 4,8; Tyt 2,11-14
  • KKK 1803-1811