Title Image

Żywe Róże w Łagiewnikach

W dniu 28 września przedstawiciele kół różańcowych, działających przy naszej parafii uczestniczyli wraz ks. proboszczem w Dziesiątej Pielgrzymce Żywego Róża do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W pogodne, ale wietrzne przedpołudnie zgromadziło się w Sanktuarium wielu pielgrzymów przede wszystkim z naszej Archidiecezji. Powitanie pielgrzymów o godz. 10.00 rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu Kół Żywego Różańca i  podania planu całego spotkania.  Następnie krótko przedstawiono historię  powstania Kół, poczynając od celu jaki przyświecał ich założycielce Paulinie Jaricot i kończąc na informacji nt. formalnych dokumentów dotyczących organizacji (Statut Żywego Różańca), przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski.


O godz. 11.00 specjalną konferencję do pielgrzymów wygłosił archidiecezjalny duszpasterz Kół Różańcowych. Rozpoczął od przypomnienia objawień Maryi w różnych częściach świata i Jej wezwaniach do nawrócenia oraz wskazania modlitwy różańcowej jako ratunku przed zagrożeniami. Znaczną część konferencji duszpasterz poświęcił opisowi łask i obietnic związanych z odmawianiem różańca.  Podzielił się swoimi duchowymi i życiowymi doświadczeniami w zakresie szerzenia modlitwy różańcowej, podkreślając rolę jaką pełnią Koła w parafiach i nakreślając jednocześnie możliwe obszary ich dalszych działań. Działalność Kół powinna nawiązywać również do pierwotnej roli, jaką przypisywała im ich założycielka tj. do funkcji misyjnej. W tym aspekcie szczególnej wymowy nabiera fakt ustanowienia przez Ojca Św. Franciszka – wyjątkowo w tym roku- całego miesiąca października, miesiącem Misji. Hasło „Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele” jest w centrum papieskiej intencji modlitw na ten miesiąc.

Wspólnie odmówiona przez pielgrzymów Część Chwalebna różańca zawierała szczególne intencje misyjne odnoszące się do poszczególnych 5 kontynentów: Afryki, Ameryki, Oceanii, Europy i Azji.

Poruszające serca i sumienia były przedstawione kolejno dwa świadectwa osób niekonsekrowanych (katechetki i nauczycielki), pełniących funkcje zelatorów -animatorów Kół Żywego Różańca. Dowiedzieliśmy się jak szczególne owoce przynosi działalność wśród dzieci komunijnych i w starszym wieku. Zachęcone do uczestniczenia w zakładaniu i gromadzeniu się w mniejszych, 5-cio osobowych grupach tworzących „Płatki róż“ mogą one pogłębiać aktywnie swoją duchowość, by w perspektywie zostać członkami Kół Różańcowych.

  Uroczystej Mszy Świętej, odprawianej w asyście  ok. 50 księży! – opiekunów Kół, przewodniczył ks. biskup Jan Zając, który także wygłosił homilię. Nawiązał w niej do treści czytań przewidzianych na ten sobotni dzień (Łk 9, 43b-45) i odniósł się do wagi działalności Kół Różańcowych. Złożył podziękowania księżom opiekunom, organizatorom pielgrzymki a na zakończenie Mszy Świętej, jeszcze przed błogosławieństwem wręczył listy ze specjalnym podziękowaniem od Ks. Metropolity  dla zelatorów pełniących swoją posługę ponad 25 lat.

Po uroczystym błogosławieństwie kończącym uroczystości wspólnie odśpiewano hymn „My chcemy Boga“ a wielu pielgrzymów udało się jeszcze do stoisk z prasą i literaturą religijną.

P.Monika

2