Title Image

Oaza Dzieci Bożych, to wspólnota gromadząca dzieci oraz uczniów do klasy 6 (od 7 klasy zapraszamy na spotkania oazy młodzieżowej)

Spotykamy się w niedzielę po mszy świętej o godz. 10.30 w salce za chórem. Najmłodsi mogą uczestniczyć w spotkaniach również z rodzicami.

 

 

Razem przeżywamy radość wiary, przez zabawę, rozmowę o Bogu, utrwalanie wiadomości związanych z życiem Kościoła.

Udział w spotkaniach jest cenną pomocą na drodze wiary, w pogłębieniu świadomości przynależności do Kościoła,

pomoże także przygotować się do włączenia w formację w młodzieżowych wspólnotach.

Serdecznie zapraszamy i prosimy, aby rodzice zachęcali i umożliwili udział w spotkaniach swoim dzieciom!