Title Image

 

narzeczeni

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem.

Wcześniej mogą się zgłosić w celu rezerwacji daty i godziny ślubu.

…………………………..

Wymagane dokumenty:

– dowody osobiste,

– metryki chrztu świętego
(ważne 6 miesięcy od daty wydania)

– zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
(przy małżeństwie konkordatowym )

– lub dokument o zawarciu kontraktu cywilnego,

– świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
(indeks lub świadectwo)

– zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania,

– zaświadczenie ukończenia kursu oraz poradni dla narzeczonych.

 

 

Katechezy w Krakowie i poza Krakowem