Title Image

Chrzest

0

Poznaj znaczenie sakramentu Chrztu Świętego

Chrzest to w chrześcijaństwie symbol nawrócenia i oczyszczenia z grzechów. Jest to też pierwszy z sakramentów, przyjmowany przez nowego członka Kościoła. Dlaczego ceremonia Chrztu Świętego ma tak duże znaczenie w Kościele katolickim? Jaka jest istota tego sakramentu i jak my, jako rodzice oraz rodzice chrzestni…

1

Droga wtajemniczenia w świat sakramentów

    Siedem sakramentów   Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Spowiedź Namaszczenie Święcenia Małżeństwo     „Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej i sakramentów. W Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo” (KKK 1113).   „«Opierając się na nauczaniu…

2

Prawo kanoniczne o chrzcie świętym

Ks. Benedykt Glinkowski Wstęp Pisząc na temat chrztu św., jak również z czasem o innych sakramentach, pragnę przybliżyć zainteresowanym wymogi jakie prawo Kościoła stawia przed tymi, którzy mają zamiar korzystać z dóbr sakramentalnych. W związku z tym, źródłem do niniejszego artykułu jest przede wszystkim obowiązujący…

3

Symbole

Symbole liturgii chrzcielnej   Znak krzyża na czole dziecka – jest gestem starożytnym, wg św. Augustyna dawał katechumenowi prawo do tytułu chrześcijanina. Czyniony na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na mającym do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył On dla każdego człowieka.  …

10

Kto może być chrzestnym?

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać…

7

Przebieg liturgii chrztu

Obrzęd przyjęcia dzieci Rodzice i chrzestni z dzieckiem gromadzą się w oznaczonym miejscu kościoła . Kapłan pozdrawia obecnych, przypomina zebranym, że dziecko jest darem Boga, który chce je obdarzyć swoim życiem łaski. Następnie celebrans pyta rodziców: Celebrans: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Rodzice: N…