Title Image

Droga Krzyżowa na Pierwszy Piątek Miesiąca

Modlitwa wstępna

Panie Jezu Chryste, wpatrujemy się dziś w Twoje Boskie Serce. W twym sercu zawarte są tajemnice naszego zbawienia, pragniemy je rozważać idąc drogą krzyżową. Tak umiłowałeś świat, że wydałeś samego siebie, aby przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzyć nam drogę do Ojca. Bądź z nami, Panie, podczas rozważania tej Drogi Krzyżowej, abyśmy nauczyli się Twojego patrzenia na świat, na człowieka, na całe życie. Jezu ty jesteś DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM, pragniemy ofiarować Ci to rozważanie Drogi Krzyżowej w intencji naszej parafii, a zwłaszcza o dobre owoce przeżytych rekolekcji wielkopostnych, aby nasze rodziny były mocne Twoją obecnością. Boskie Serce Jezusa, umacniaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany

Jezu, stanąłeś przed sądem człowieka. Stanąłeś przed Piłatem, by przyjąć wyrok. Zostałeś skazany na śmierć. Wcześniej ten wyrok wydali najwyżsi kapłani – Annasz i Kajfasz. W planach Twojego Ojca był przewidziany wyrok skazujący Ciebie. Pierwszy człowiek – Adam, sprzeciwił się woli Bożej. Ty przyszedłeś, aby wypełnić wolę Ojca i naprawić zło, które weszło na świat. Twoje Serce całkowicie oddane Bogu Ojcu pragnęło otworzyć w duchu miłości drogę powrotu do Domu Ojca, aby człowiek mógł znów zjednoczyć się ze Stwórcą. Jezu, z miłości do człowieka przyjąłeś wyrok skazujący, byśmy pamiętali, że Twoje Serce jest drogą do zjednoczenia z Ojcem.

Serce Jezusa Syna Ojca przedwiecznego – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone –
zmiłuj się nad nami

 

 

 

 

Stacja II: Jezus Przyjmuje krzyż na swoje ramiona

Nie musiałeś brać krzyża, nie musiałeś go nieść. Chciałeś jednak pokazać człowiekowi jak bardzo go miłujesz. Wziąłeś na siebie ciężar naszych grzechów. Krzyż na Twoich ramionach jest znakiem Twego oddania Ojcu. Patrząc przez pryzmat krzyża w Twoje Serce odkrywamy Twoją wielką miłość do każdego człowieka.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy.

Ciężar krzyża przygniótł Twoje osłabłe ciało do drogi, po której szedłeś. W tym momencie Twoje Serce przytuliło ziemię, tak jakbyś chciał, Panie, objąć Nim cały świat. Przed wiekami Bóg stworzył świat z miłości. Z miłości do człowieka posłał Ciebie, aby zostało przywrócone pierwotne szczęście, któremu człowiek się sprzeciwił. Twoje Serce pragnęło objąć całą ziemię, bo dla wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń, wszystkich języków i wszystkich czasów podjąłeś się tej drogi, która otwiera nam bramy niebios.

Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę.

Trzydzieści trzy lata wcześniej Twoje ludzkie serce współbrzmiało z sercem Matki, gdy Ona oczekiwała Twojego przyjścia na świat, liczyła dni, może godziny. Tu, na drodze krzyżowej, Wasze serca znów się spotkały. Te dwa serca nie potrzebują słów, by wyrazić to, co czują. Miłość macierzyńska i miłość synowska razem otwierają drogę do Ojca. Maryja, Twoja Matka, była przy Tobie od samego początku Twojej misji na ziemi, od chwili narodzin do Twojej śmierci na krzyżu, a także po Twojej śmierci. Zostawiłeś nam Jezu swoją Matkę, abyśmy tak jak Ona uczyli się wypełniać wolę Ojca. Ona pierwsza z ludzi powiedziała swoje bezwarunkowe „Tak – niech mi się stanie według słowa Twego”. Do końca była wierna swojemu słowu. Przez wstawiennictwo Twej Matki, prosimy Cię, Jezu, niech prawdziwie Boża miłość przygnała nas do mówienia Bogu: chcę Twoją wolę wypełnić.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.

Przymuszono Szymona, by niósł Twój krzyż. Jego serce napełnione było buntem. Dopiero gdy stanęło blisko Twojego Boskiego Serca, zaczęła się w nim dokonywać przemiana. Może dzięki tej przymusowej pomocy Tobie odkrył Twoją odkupieńczą miłość. Jezu, Ty chcesz, abyśmy idąc razem z Tobą zbawiali siebie. Pokazałeś nam drogę do Ojca. Nikt z nas tej drogi nie może przejść sam. Przejdziemy ją, gdy nasze ludzkie pragnienia złączymy z pragnieniem Twojego Boskiego Serca. Aby do końca je odkryć, musimy dotknąć Twojego krzyża, aby przy nim, tak jak Szymon, odczuć bicie Twojego Boskiego Serca. Spraw, Panie aby rytm Twojego Serca przemieniał nasze serca. Spraw, aby nasze ludzkie serca biły rytmem Twojego Boskiego Serca.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa dobroci i miłości pełne – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.   

Wybiegła z tłumu, by podejść do Ciebie. Otarła Twoją Twarz. Na chuście pozostało odbite Twoje Oblicze. Każdy z nas, Panie, powinien uczyć się postawy Weroniki, aby odkrywać Twoje Oblicze w drugim człowieku, w tym bliskim i tym dalekim. Będzie to możliwe wtedy, gdy zechcemy, aby Twoje Oblicze wyciśnięte na naszym ludzkim sercu było naszym przewodnikiem. Spraw, Panie, niech Twoje oblicze wyryte na naszym sercu pomoże nam patrzeć na innych ludzi Twoimi oczyma i oczyma Weroniki.

Serce Jezusa nieskończonego majestatu – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja VII: Jezus upada po raz drugi.

Twój drugi upadek, Panie, to kolejne przyciśnięcie całej ziemi do Twojego Serca. Twoja miłość do człowieka i do całego świata chce, by cały świat został nią ogarnięty. Jezu, Ty chcesz, aby miłość, którą umiłowałeś świat, ukazywali dziś chrześcijanie, Twoi uczniowie. Spraw, Panie, abyśmy postępowali zgodnie z prawem Twojego Ojca i przyczyniali się do przemiany świata w duchu prawdziwej, Bożej miłości.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim Niewiasty.

„Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i nad dziećmi waszymi” (Łk 23,28). Twoje cierpienie, Panie, nie przysłoniło potrzeb innych ludzi. W głębi Twojego udręczonego serca jest miejsce, z którego wypływają pociechy dla innych. Spraw, Panie, abyśmy w Twoim Sercu szukali łask potrzebnych do wypełnienia naszego życiowego powołania na ziemi. Spraw, Panie, abyśmy w głębi Twojego Serca szukali prawdziwej pociechy i zjednoczenia z Tobą w Sakramencie Eucharystii, abyśmy umieli pocieszać strapionych i uciśnionych, których spotykamy na drogach naszego życia. Panie, bądź dla nas umocnieniem w chwilach trudnych, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi Twojej miłości.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci.

Po raz trzeci upadasz, Jezu. Trzeci raz tulisz do swego Serca całą ziemię, ze wszystkimi jej mieszkańcami. Swoim Sercem ogarniasz każdego człowieka, każdego z nas. Podnosisz się, aby do końca wypełnić wolę Ojca, któremu chcesz być posłuszny aż do śmierci. Spraw, Panie, abyśmy powstawali z grzechów i z czystymi sercami wypełniali wolę Twojego Ojca.

Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony.

Zdarto z Ciebie szaty, jednak nie odarto Cię z miłości do człowieka. Twoje czyste Serce, kochające każdego człowieka, chce nam przypomnieć, czym jest ludzkie ciało. Ciało człowieka jest świątynią, bo w głębi ludzkiego serca zamieszkał Bóg. Stojąc upokorzony przed ludźmi przypominasz nam, abyśmy patrząc na drugiego człowieka nie patrzyli na jego wygląd zewnętrzny, ale byśmy umieli dostrzegać jego serce.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża.

Poddany woli Ojca, przyjmujesz jeszcze większy ból, który zadają gwoździe rozrywające Twoje ręce i nogi. W tym wielkim bólu modlisz się: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. W Twoim sercu tak bardzo udręczonym jest miejsce na tak wielkie miłosierdzie dla ludzi. Naucz nas umiejętności przebaczania tym, który w jakikolwiek sposób nam zawinią.

Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają –
zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu.

Jezu, oddając swojego ducha w ręce Ojca przypominasz nam, że my także jesteśmy dziećmi Twojego Ojca. Bóg jest naszym Ojcem. Spraw, Panie, abyśmy dzięki ofierze, którą za nas złożyłeś, rzeczywiście byli dziećmi Ojca, który jest w niebie, i wypełniali Jego wolę.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite – zmiłuj się nad nami.

   

 

 

 

Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża.

Niewielu Twoich uczniów stało pod Twoim krzyżem. Twój ukryty uczeń, Józef z Arymatei, z szacunkiem zdjął z krzyża Twoje Ciało, by je pogrzebać w grobie. Panie, Ty obiecałeś tym, którzy wytrwają do końca, zbawienie. Spraw, Panie, abyśmy ufność w Twoim Sercu pokładali i wytrwali w zjednoczeniu z Tobą.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

Stacja XIV: Jezus złożony do grobu.

Twój grób jest dla nas znakiem i miejscem zadumy. Twój grób nie kryje Twojego Ciała. Ono było w nim tylko trzy dni. Ty zmartwychwstałeś. Umocnij naszą wiarę w powszechne zmartwychwstanie. Ta wiara przerasta nasze ludzkie wyobrażenia i myśli. Panie, umocnij wiarę naszą! I obudź w nas pragnienie dążenia do życia wiecznego w zjednoczeniu z Tobą. Spraw, Panie, abyśmy tu na ziemi trwali w łasce uświęcającej, a przez częste korzystanie z sakramentu pokuty, który jest zmartwychwstawaniem z grzechów naszych, zostali napełnieni Twoim pokojem.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze – zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Modlitwa na zakończenie.
   Panie, Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją obecność, za to, że pozwalasz nam wpatrywać się w Twoje Boskie Serce. Dziękujemy Ci za to, że razem z nami przeszedłeś tę Drogę Krzyżową. Chcemy Cię prosić, byś nas przygarnął do swojego Boskiego Serca. Przygarnij nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

0