Title Image

Za prześladowanych chrześcijan

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI –  ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

 

Wprowadzenie do Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Drodzy bracia i siostry, zebrani w bazylice ludźmierskiej chcemy dzisiaj poprzez nabożeństwo Drogi Krzyżowej podziękować Bogu za świadectwo wiary, aż po męczeńską śmierć, naszych braci i sióstr. Obecnie 200 milionów chrześcijan na całym świecie jest brutalnie prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Rocznie ginie ok. 170 tys. chrześcijan w tym także misjonarze. 24 marca przypada kolejna rocznica śmieci abpa Oscara Romero, zamordowanego w 1980 roku. Od 20 lat, właśnie w rocznicę zabójstwa arcybiskupa San Salvador, obchodzimy w Kościele katolickim Dzień Modlitw i Postu, za współczesnych Misjonarzy Męczenników.

Podczas tego nabożeństwa módlmy się, by wszyscy umierający za wiarę w Chrystusa poprzez męczeństwo zjednoczyli się w Nim w Królestwie niebieskim oraz o łaskę przemiany serc dla ich prześladowców.

Zakończenie

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami. Pragniemy być zawsze z Tobą. Pragniemy myśleć nie tylko o swoich kłopotach, troskach, o swoim cierpieniu, ale i o radości, którą budzisz i o chwale, którą nam dajesz. Dziękujemy Ci za łaski, za światło, które dawałeś, za myśli, które budziłeś, za oczy, które otwierałeś, za wolę, którą krzepiłeś, za uczucia, które w sercu porządkowałeś. Całe to dziękczynienie ofiarujemy w intencji wszystkich misjonarzy oraz tych, wśród których pracują.

 

(Rozważania Anna Sobiech, PDM Warszawa)

1. Pan Jezus na śmierć skazany

Głos 1:

Panie Jezu, oskarżono Cię i ukarano za coś, czego nie zrobiłeś, ale Ty wyba­czyłeś wszystko i przyjąłeś na siebie ten niesprawiedliwy wyrok. Uczyniłeś tak, żeby ratować ludzi, żeby ratować mnie…

Głos 2:

Tak wiele dzieci na świecie skazywanych jest na cierpienie – bezdomność, niewolniczą pracę, śmierć głodową.

Głos 3:

Panie Jezu, uratuj je, a mnie pomóż być uczciwym i sprawiedliwym. Przepraszam Cię za każde słowo, w którym kogokolwiek obwiniałem, oczer­niałem lub obgadywałem.

Panie, umocnij prześladowany Kościół w Algierii.

 

2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona

Głos 1:

Panie Jezu, Ty nigdy nie uchylałeś się od obowiązków i czyniłeś to, co słusz­ne. Wziąłeś na ramiona tak ciężki krzyż…

Głos 2:

Tysiące dzieci na świecie dźwigają ciężkie krzyże, ciężkie i straszne… Podczas kiedy ja odpoczywam, setki moich rówieśników pracują za miskę ryżu lub kilka groszy, aby pomóc rodzinie żyjącej w nędzy.

Głos 3:

Panie Jezu, przyjdź im z pomocą, a mnie naucz być obowiązkowym i sumiennym w każdej sprawie. Przepraszam za te sytuacje, w których zrzu­całem

Prosimy, umocnij Jezu naszych braci prześladowanych w Bangladeszu.

 

3. Pan Jezus upada po raz pierwszy

Głos 1:

Panie Jezu, trudno mi czasem być Twoim uczniem – dobrym synem lub dobrą córką, dobrym bratem lub dobrą siostrą, dobrym kolegą lub dobrą koleżanką… Czasem coś się nie udaje i upadam w grzech. Łamię Ci serce… Ty jednak znasz mnie najlepiej. Ufasz mi i chcesz, żebym zaczął jeszcze raz.

Głos 2:

Wiele dzieci na świecie nie zna radości czystego serca, bo uwikłane są w zło. Dzieci żołnierze zmuszane do zabijania, dzieci ulicy zmuszane do kradzie­ży. .. Zło tak bardzo rani ich serce!

Głos 3:

Panie Jezu, wydobądź je z niewoli zła i przywróć godność dziecka Bożego. Ofiaruję Ci swoje dobre postanowienie w ich intencji …    (chwila milczenia każdy wzbudza postanowienie)

Wspieraj Panie swoją mocą Kościół cierpiący w Chinach.

 

4. Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Głos 1:

Panie Jezu, Ty – Bóg wszechmocny – jako dziecko byłeś posłuszny rodzicom. Teraz też uszanowałeś swoją Mamę. I choć ból odbierał Ci siły, zatrzymałeś się przy Niej, aby Ją pocieszyć.

Głos 2:

Tyle dzieci straciło rodziców z powodu wojny, niesprawiedliwości, choroby. Tyle dzieci zostało porwanych, porzuconych i sprzedanych… Proszę Cię, Panie Jezu, pomóż im!

Głos 3:

Panie Jezu, przepraszam Cię za te chwile, kiedy niegrzecznością lub kłam­stwem zraniłem swoją mamę. Chcę być dla niej radością.

Udziel mocy naszym braciom w wierze cierpiącym w Egipcie.

 

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Głos 1:

Panie Jezu, Ty uczysz mnie pokory. Przyjmujesz pomoc niezbyt chętnego człowieka, choć mógłbyś wydać rozkaz aniołom. A jednak chcesz, by poma­gał Ci człowiek… ja.

Głos 2:

Cierpienia dzieci świata są ogromne… Tylko Bóg może im zaradzić! Ty jed­nak mnie wzywasz do pomocy. Chcesz, żebym Ci pomógł je ratować.

Głos 3:

Panie Jezu, przepraszam za wszystkie te sytuacje, kiedy nie chciałem Ci pomóc. Naucz mnie dostrzegać moich braci i siostry w potrzebie i daj mi odwagę, by im pomóc. Wspieraj mnie, bym gorliwie wypełniał zadania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Pokrzepiaj, Panie, naszych braci cierpiących prześladowania w Iraku.

 

6. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Głos 1:

Panie Jezu, tysiąckrotnie wynagrodziłeś dobry uczynek Weroniki. Mnie również codziennie dajesz okazje do dobrych uczynków i gotów jesteś poda­rować mi coś pięknego.

Głos 2:

Panie Jezu, ponad połowa ludności świata nie zna Ciebie i nie wie, że odda­łeś życie za każdego człowieka. Czyjego imienia wzywają na pomoc? Kto ich uwalnia od strachu, gdy umierają?

Głos 3:

Panie Jezu, przepraszam Cię za te sytuacje, w których byłem obojętny i gdy odmawiałem dobrego uczynku z lęku, że inni mnie wyśmieją. Daj mi serce św. Weroniki, abym miał odwagę dzielić się swoją wiarą.

Spójrz Panie z miłością na naszych braci cierpiących w Iranie.

 

7. Pan Jezus upada po raz drugi

Głos 1:
Panie Jezu, pozwalasz, abym zobaczył Cię poniżonym, leżącym na ziemi – Ciebie, mojego Boga! I tłum, który mówił o Tobie: „To złoczyńca, który dostał karę”. A oni tak bardzo się pomylili! Jezu, Ty uczysz mnie, że upadają­cym mam nieść Twoje miłosierdzie, a nie słowa potępienia i pogardy
Głos 2:

Tak wiele dzieci niepełnosprawnych zostaje odrzuconych, odepchniętych na margines życia, jakby były gorsze. A one tak dużo mają do zaoferowania, mnóstwo talentów, którymi mogłyby obdarzyć świat.

Głos 3:

Panie Jezu, chciałbym, aby wszystkie dzieci na świecie były kochane i mogły rozwijać swoje talenty Chcę się do tego przyczynić, dlatego uczyń moje serce mądrym i miłosiernym

Umocnij Jezu Kościół cierpiący na Kubie.

 

8. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Głos 1:

Panie Jezu, choć strasznie cierpisz, to jednak dostrzegasz smutek kogoś innego. Zatrzymujesz się i pocieszasz… Ty uczysz mnie, że nie mogę zamy­kać się we własnych zmartwieniach. Bo gdy powstrzymuję się od narzekania, gdy uśmiecham się z wdzięcznością, gdy myślę o kimś, kto bardziej cierpi, Ty niesiesz moje ciężary.

Głos 2:

Miliony dzieci na świecie mają Twoje serce. Modlą się za rówieśników z krajów misyjnych, podejmują wyrzeczenia. To dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego z ponad 140. krajów świata.

Głos 3:

Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogę być Twoim małym misjonarzem. Każdego dnia wspieraj mnie w dobrych postanowieniach.

Pocieszaj naszych braci prześladowanych w Ziemi Świętej.

 

9. Pan Jezus upada po raz trzeci

Głos 1:

Panie Jezu, znowu upadasz… Chcesz, abym wiedział, że nigdy nie wolno tracić nadziei. I choć upadnę trzy, cztery, dziewięć razy, wciąż mam się pod­nosić i nie rezygnować, bo Ty jesteś ze mną.

Głos 2:

Życie wielu dzieci to nieustanny strach. Dzieci, które widziały śmierć swo­ich rodziców i braci; dzieci, które stały się przedmiotem okrutnej rozrywki; dzieci nieustannie uciekające…

Głos 3:

Panie Jezu, proszę Cię, obroń je przed złem, ulecz z lęku i poślij do nich misjonarzy, którzy dadzą im bezpieczne schronienie.

Wejrzyj na Twój Kościół cierpiący w Pakistanie.

 

10. Pan Jezus z szat obnażony

Głos 1:

Panie Jezu, zabrali Ci ubranie, wyśmiewali i obrzucali wyzwiskami… A Twoi uczniowie schowali się w tłumie, nikt Cię nie obronił… Teraz wiem, że choćby mnie wyśmiewano i upokarzano, Ty jesteś moją tarczą. Choćby odebrano mi wszystko, nikt nie odbierze mi Ciebie – Boga, który dał się za mnie ukrzyżować.

Głos 2:

Jedne dzieci umierają z głodu, inne marnują żywność. Jedne nie mogą chodzić do szkoły, inne jej nie szanują… A przecież jesteśmy Bożą rodziną. Kiedy jesteśmy zachłanni, zdzieramy z ubogich ostatnie ubranie – zdzieramy z Ciebie Twoje szaty.

Głos 3:

Panie Jezu, przebacz nam, że żyjąc w dostatku, nie myślimy o braciach, któ­rzy nic nie mają. Naucz nas dzielić się z innymi.

Prosimy, daj łaskę wytrwania w przeciwnościach chrześcijanom cierpiącym w Sudanie.

 

11. Pan Jezus przybity do krzyża

Głos 1:

Panie Jezu, Twoje dłonie i stopy przebijają gwoździami. Jednak Twoje serce odczuwa większy ból od tego fizycznego. Cierpisz z powodu naszych grze­chów. Każdym przykrym zachowaniem, gestem albo słowem, którym ranię innych, sprawiam ból także Tobie. Jakbym wbijał Ci gwoźdź.

Głos 2:

Dzieci, które doświadczyły zła, noszą w sercach rany jak dziury po gwoździach. Te rany sprawiają, że i one stają się dla innych okrutne. A przecież tęsknotą ich serca jest miłość…

Głos 3:

Panie Jezu, wyjmij gwoździe okrucieństwa z ludzkich serc i ulecz ich rany Spraw, aby na swojej drodze spotkali dobrych ludzi, którzy pomogą im odnaleźć kochającego Ojca.

Umocnij szczególnie Twoich wyznawców cierpiących w Turcji.

 

12. Pan Jezus umiera na krzyżu

Głos 1:

Panie Jezu, zrobiłeś to – oddałeś za mnie życie. Patrzę na Twoje szeroko otwarte ramiona i wiem, że nigdy ich nie zamkniesz, nie cofniesz swojej decyzji. Zawsze będziesz na mnie czekał.

Głos 2:

Nawet teraz, w tej chwili, dzieci umierają. W szpitalach i hospicjach, w pięk­nych domach i afrykańskich chatach, ale także gdzieś w samotności – na ulicach, w śmietnikach, polach walk.

Głos 3:

Panie Jezu, umierając na krzyżu, otworzyłeś nam niebo, gdzie nie ma śmier­ci, chorób i cierpienia. Przyjmij w swoje objęcia tych, którzy przekraczają próg życia i pociesz tych, którzy rozpaczają po stracie bliskich.

Udziel wszelkich łask chrześcijanom cierpiącym w Wenezueli.

 

13. Pan Jezus zdjęty z krzyża

Głos 1:

Panie Jezu, kiedy Twoje ciało zdejmowano z krzyża, to jakby wszystko się skończyło. Nikt nie pamiętał Twoich obietnic, bo przecież wszyscy widzieli, jak umierasz… Czasem tak trudno zaufać do końca. Łatwiej odejść zasmu­conym i rozczarowanym jak uczniowie spod krzyża.

Głos 2:

Kiedy dorośli mówili: „Nic się nie da zrobić!” biskup Karol poprosił dzie­ci: „Pomóżcie!” Jeden grosz i jedno „Zdrowaś Maryjo” wystarczyło, aby powstało Dzieło Misyjne Dzieci, które każdego roku daje nadzieję milionom dzieci na całym świecie.

Głos 3:

Panie Jezu, przepraszam, że tyle razy w Ciebie zwątpiłem i wybierałem to, co łatwiejsze i przyjemniejsze. Daję Ci swoje ręce, abyś przeze mnie mógł czy­nić dobro. Wlej w moje serce zapał, aby nie zabrakło mnie wśród tych, któ­rzy w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci razem z Tobą czynią cuda miłości.

Daj prawdziwe zwycięstwo naszym braciom cierpiącym w Wietnamie.

 

14. Pan Jezus złożony do grobu

Głos 1:

Panie Jezu, Twoje Ciało złożyli w grobie, a wejście przyłożyli kamieniem. Ty jednak ten grób – najsmutniejsze miejsce na świecie – uczyniłeś miejscem największej radości. Zmartwychwstałeś!

Głos 2:

Są różne groby, w których zamknięte są serca dzieci. To egoizm. Takie serce zamknięte jak grób nie potrafi się dzielić i nie zna radości bycia przyjacielem.

Głos 3:

Panie Jezu, otwórz serca wszystkich dzieci, by mogły być szczęśliwe i rado­sne. Zamieszkaj w nich, aby już żadne serce nie było martwe jak grób.

Udziel męstwa do życia wśród przeciwności naszym braciom w wierze prześladowanym w wielu, bardzo wielu krajach świata

0