Title Image

Czwartkowe spotkanie z PANEM

MIŁOŚĆ

to nie tylko jedna z cnót,

lecz ich królowa

EUCHARYSTIA

to nie tylko jeden z sakramentów,

lecz ich szczyt i źródło

MĄDROŚĆ

to nie tylko jeden z darów Ducha Świętego,

lecz ich synteza

ADORACJA

to nie tylko jedna z form modlitwy,

lecz serce każdej z nich

Jak głęboka jest nasza wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, w konsekrowanej Hostii?

 

 

Są tacy, którym tej wiary wystarczy na przyklęknięcie po przyjściu do kościoła i przed wyjściem z niego. Inni mają mocniejszą wiarę, dlatego przychodzą odpowiednio wcześniej na Mszę Świętą niedzielną, by się pomodlić, uczęszczają na nabożeństwa, a jeśli mają okazję to chętnie wchodzą do kościoła na krótką rozmowę z Panem

 

 

Jest również taka grupa wiernych, dla których modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest wielką potrzebą serca. Idą więc do kościoła nie tylko wtedy, gdy są tam wspólne celebracje, ale rezerwują sobie czas na dłuższą indywidualną adorację. Oni niewątpliwie najgłębiej uwierzyli w to, że w konsekrowanej Hostii jest prawdziwie obecny Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, Zbawiciela świata, jedyny godzien adoracji. (za www.adoremus.pl)

 

 

 

W naszej parafii realizuje się inicjatywa całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek Wielkie Postu. Wierni przychodzą, nawiedzają Pana Jezusa Eucharystycznego, by się zatrzymać, przemodlić różne swoje sprawy a przed wszystkim by Go adorować i dziękować za dzieło zbawienia i odkupienia.

Wyrażamy wdzięczność osobom, które zobowiązały się czuwać przez jedną godzinę, przez wszystkie czwartki Wielkiego Postu przy Jezusie wystawionym w Najświętszym Sakramencie.  Są to:

 • p. Agnieszka GÓJ,
 • p. Halina DUDEK,
 • p. Anna WÓJTOWICZ,
 • p. Elżbieta SOWA,
 • p. Janina SKWIRA,
 • p. Michał RADZISZEWSKI,
 • p. Paulina ZACHARA,
 • p. Iwona DUCKA,
 • p. Zofia FEDOR,
 • p. Joanna KOZAK

  Zapraszamy do adoracji w czwartki Wielkiego Postu po mszy św. o godz. 7.00 do mszy św. o godz. 18.00.
  Boczne wejście kościoła. Ołtarz Miłosiernego Jezusa.

0