Title Image

Od Matki w Mydlnikach do Matki w Czernej

W pierwszo-piątkowy wieczór, a dokładniej to w noc (godz. 21.25) rozpoczęła się w naszym kościele Eucharystia na początek czasu pielgrzymowania, nocy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Ks. Wojciech w słowie wprowadzającym powiedział, tak naprawdę to żadna droga ekstremalna. To co ekstremalne dokonuje się tu na ołtarzu. My próbujemy tylko przybliżyć się do tej OFIARY. Niech ta Eucharystia uczy nas pokory na progu tej nocnej drogi pielgrzymowania do MB Szkaplerznej czczonej w sanktuarium w Czernej.

 

Ks. Mateusz Hosaja, wikariusz z parafii pw. MB Nieustającej Pomocy na os. Bohaterów Września w Nowej Hucie, w krótkiej refleksji zaczerpniętej z Ewangelii dnia zwrócił uwagę na przejście od ludzi, którzy wierzyli w Boga według ustalonych schematów do tych, którzy uwierzyli później w Boga. Tak często nasza wiara – mówił kaznodzieja – oparta jest na schematach. Doświadczenie ekstremalnej drogi gdy się zmagamy ze słabością i zmęczeniem, warunkami atmosferycznymi itp. pomoże inaczej spojrzeć na Jezusa. Zbliżmy się do Pana ze swoimi rozterkami, problemami, naszymi bliskimi, z naszymi intencjami. Otwórzmy się na coś nowego byśmy stali się Bożymi ludźmi.

 

Umocnienie słowem Bożym i Najdroższym Ciałem i Krwią Jezusa z krzyżem w rękach i swoimi intencjami, przy kroplach spadającego deszczu (oby był to deszcz łaski) ruszyli pątnicy w liczbie ok. 150 w drogę na Golgotę Jezusa i Jego Matki.

 

Zapraszamy do galerii.

Modlitwa w drodze

 

A oto buty naszego ks. Wojciecha.

Szczęśliwe powrócił i nawet nie zmęczony co to znaczy młodość i duch ochoczy 🙂

 

0