Title Image

Triduum Paschalne

Wszystkim życzymy błogosławionego Triduum Paschalnego

 

Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać
mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Pana naszego – Jezusa Chrystusa.

 

 

WIELKI CZWARTEK

Znalezione obrazy dla zapytania wielki czwartek

 

Tego dnia we wszystkich kościołach katedralnych biskupi diecezjalni wraz z kapłanami odprawiają Mszę Świętą Krzyżma, podczas której święcone są oleje (chorych i krzyżmo) służące do udzielania przez cały roku sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. W trakcie Eucharystii duchowni odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

 

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych rozpoczyna się, inaugurująca Triduum Paschalne, Msza Wieczerzy Pańskiej. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum. Pozostanie ono puste aż do Nocy Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Msza Święta w Wielki Czwartek jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

 

Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

 

W liturgii po raz pierwszy od Środy Popielcowej (nie licząc uroczystości św. Józefa)  śpiewa się hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Po homilii ( w niektórych kościołach, katedrach) ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans (przeważnie jest to przełożony wspólnoty – biskup, proboszcz, przeor), umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

 

Po Mszy Świętej rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

 

W naszym kościele 
Godz. 18.00 – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00

 


 

WIELKI PIĄTEK

 

 

Tego dnia po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie następuje odczytanie opisu Męki Pańskiej według św. Jana.

 

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

 

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udzielana jest Komunia Święta.

 

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja.

 

W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W wielu kościołach rozpoczyna się ono o godz. 15.00, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu.

 

W naszym kościele:

WIELKI PIĄTEK od godz. 8.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

 • 08.00  – Liturgia Kościoła – JUTRZNIA
 • 09.00 – 10.00 Róża Bł. Bernardyny Jabłońskiej
 • 10.00 – 11.00 Róża Misyjna Bł. O. Beyzyma i kandydaci do bierzmowania kl. VII
 • 11.00 – 12.00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej i Służba Liturgiczna Ołtarza
 • 12.00 – 13.00 Róża Św. Marii Magdaleny
 • 13.00 – 14.00 Róża Św. Faustyny i kandydaci do bierzmowania kl. VIII
 • 15.00 – początek Nowenny przed Świętem Miłosierdzia – DROGA KRZYŻOWA (w parku kościelnym)
 • 16 – 17.00 Róża Św. Cecylii
 • 17.00 – 18.00 Róża Św. Łucji i Róża Męska Św. Maksymiliana Marii Kolbego

 • 18.00 – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

* Liturgia Słowa z opisem Męki Pańskiej,
*Adoracja Krzyża,
*Komunia Św.
*Przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Pańskiego

 • 22.30 – Adoracja prowadzona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
 • 23.00 Gorzkie żale (III części)
 • Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 24.00

 


 

WIELKA SOBOTA adoracja Jezusa przy Grobie Pańskim od godz. 8.00

 

  • 08.00 – Liturgia Kościoła – JUTRZNIA
  • 09.00 – 10.00 ul. Dolińskiego, Rząska: ul. Balicka ul. Krzyżowa, ul. Podkamycze oraz Szczyglice: ul. Krakowska.
  • 10.00 – 11.00 ul. Godlewskiego, ul. Gradowa oraz Balice: ul. Podkamycze, ul. Pięciu Stawów.
  • 11.00 – 12.00 ul. Zakliki i ul. Myczkowskiego
  • 12.00 – 13.00 ul. Brzezińskiego, ul. Hemara i ul. Kurozwęckiego
  • 13.00 – 14.00 ul. Balicka numery nieparzyste
  • 14.00 – 15.00 ul. Balicka numery parzyste
  • 15.00 – 16.00 ul. Na Nowinach oraz ul. Długoszowskiego
  • 16.00 – 17.00 ul. Darowskiego i ul. Wapiennik
  • 17.00 – 18.00 ul. Łupaszki i ul. Wierzyńskiego

Znalezione obrazy dla zapytania wielka niedziela

 

 

 

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.

 

Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

 

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek – symbolu nowe życie.

 

Poświęcenie pokarmów  godz. 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.

 

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.

 

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

 

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Zgodnie z dawną tradycją w wielu miejscach w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc Zmartwychwstania, ale o świcie w niedzielny poranek.

 

Noc Paschalna oraz Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok. Apostołowie świętowali tylko Wielkanoc i każdą niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się inne święta i okresy przygotowania aż ukształtował się obecny rok liturgiczny, który jednak przechodzi różne zmiany.

 

 

W naszym kościele:

19.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
*Liturgia światła, (przynosimy świece)
*Liturgia Słowa,
*Liturgia chrzcielna,
*Liturgia Eucharystyczna z procesją REZUREKCYJNĄ

 

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!!!  Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!!!

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msze Święte: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00
17.30 – Nieszpory kończące obchody Triduum Paschalnego

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze Święte: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – chrzest, 18.00

 

Oktawa Wielkiej Nocy
Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy – przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy Świętej. Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

za www.pch24.pl

7