Title Image

Oto wasz król.

Nadszedł dzień pełen powagi; dzień, w którym kontemplujemy pojmanie i ukrzyżowanie Jezusa.

 

Jednak zamiast jedynie wspominać w smutku i żałobie to, co się wydarzyło, potraktujmy dosłownie wezwanie Piłata: „Oto wasz król!”, i uwielbiajmy Jezusa, naszego Króla. Złączmy się z Maryją i Janem u stóp krzyża i podnieśmy wzrok na Niego.

 

Oto wasz król. Spójrzmy na Jego wyniszczone ciało. Spójrzmy na głowę ukoronowaną cierniem, na Jego ręce, nogi i bok. Pamiętajmy, że to nasze grzechy doprowadziły Go do takiego stanu. We krwi cieknącej z Jego boku zobaczmy płynącą ku nam miłość. Dzięki niej zostaniemy wraz z Nim wskrzeszeni przez Ojca.

 

Jest twoim Królem. Zna cię po imieniu. Wybrał cię dla siebie, zanim jeszcze zostałeś stworzony. Do Niego należysz. Zna każdy szczegół twojego życia i kocha cię. Usłysz, jak mówi: „Dokonało się!” (J 19,30). Ukończył swoją misję i otworzył bramy nieba – dla ciebie.

 

Oto wasz króli Oto On, Król chwały, Ten, który podtrzymuje wszechświat, a teraz zawisł na krzyżu. Ten Król przyszedł po to, by służyć, a nie po to, by Jemu służono. Wyśmiany i wyszydzony, cierpi w milczeniu. Zwycięża nie przy pomocy armii, ale składając ofiarę z siebie samego. Raduje się, okazując miłosierdzie, nie zemstę. Spójrz na Niego i zobacz Syna Bożego oddającego życie za grzechy świata – za twoje grzechy.

 

W ten święty dzień znajdź czas na to, by być z Jezusem. Jeśli to możliwe, weź udział w wielkopiątkowej liturgii czy w Drodze Krzyżowej w swojej parafii. Pomyśl o tym, co Jezus dla ciebie uczynił. Wpatruj się w cierniową koronę, gwoździe, przebity bok. Patrz na swego Króla i pozwól, by Jego cierpienie poruszyło twoje serce. Ofiaruj Mu swoją miłość, zaufanie i posłuszeństwo.

 

 

 

 

„Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za to, że oddałeś za mnie życie. Kocham Cię. Jestem dziś z Tobą”.

 

0