Title Image

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody …

Bóg wypowiedział słowo i stało się światło.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by oświecił twoje serce.

 

Zanim uformował cię w łonie matki, znał cię.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by pokazał ci, jak wielką jesteś dla Niego radością.

 

Gorąco pragnął spożyć Paschę ze swoimi uczniami.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by nakarmił cię Chlebem żywym.

 

Zawarł wieczne przymierze z Izraelem.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by potwierdził przymierze zawarte z tobą na chrzcie.

 

Okazał miłosierdzie skruszonemu łotrowi ukrzyżowanemu obok Niego.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by obdarzył cię przebaczeniem i wolnością.

 

Jest nieskory do gniewu i bogaty w miłosierdzie.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by uwolnił cię od ciężaru winy i wstydu.

 

Na krzyżu zwyciężył grzech i śmierć.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by objawił swoją moc nad grzechem i ciemnością w twoim życiu.

 

Trzeciego dnia powstał z martwych, zajmując należne Mu miejsce jako Pan i Król.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by zasiadł na tronie twego serca.

 

Wyjaśnił Pisma uczniom idącym do Emaus.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by twoje serce otworzyło się na Jego słowo.

 

On jest odwiecznym Panem, który jest, który był i który przychodzi.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by obdarzył cię życiem wiecznym.

 

On uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by odnowił twego ducha, twój umysł i twoje ciało.

 

On czyni wszystko nowe.

 

Przyjdź więc do Niego i pozwól, by dał ci zakosztować nowego życia.

 

Chrystus Pan prawdziwie zmartwychwstał.

 

Przyjdź do Niego, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu!

 
„Wszelka chwała Tobie, Panie Jezu Chryste! Tej nocy, w której przezwyciężyłeś ciemności, przychodzę do Ciebie z wiarą i zaufaniem, by oddać Ci całe moje życie”.

 

Liturgię Paschalną Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 19.00. Prosimy przynieść świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.  

 

 

0