Title Image

Pan Zmartwychwstał

 

Jezu, Ty jesteś zmartwychwstałym Panem i całe stworzenie wyśpiewuje dziś Twoją chwałę!

 

Słyszę kamienie wołające, jak Ty sam to zapowiedziałeś: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie!”.

 

Nawet kamień zagradzający wejście do Twego grobu został odwalony i głosi cudowną tajemnicę. Zamiast przypieczętować Twoją śmierć już na zawsze, stał się niekwestionowanym świadkiem Twojego zmartwychwstania.

 

Dziś grobowe płótna ożywają, by ogłosić Twoje zwycięstwo. Jak ciasno oplatały Łazarza, gdy wywołałeś go z grobu! Przylgnęły do niego i nie chciały rozluźnić swojego ucisku, dopóki nie powiedziałeś: „Rozwiążcie go”. Jednak nad Tobą śmierć nie miała władzy. Wyrwałeś się w wielkim wybuchu światła, pozostawiając zwinięte płótna.

 

Wraz z Piotrem i Janem, umiłowanym uczniem, Kościół w zadziwieniu i zachwycie kontempluje porzucony całun i chustę. Te płótna świadczą, że Wybawca mój żyje. Wzywają mnie do złożenia całej nadziei w Twoim miłosierdziu i obietnicy życia wiecznego.

 

Miłujący Zbawicielu, dzięki Tobie okrutne narzędzie śmierci mówi dziś do mnie o życiu. Przez Twój krzyż zwyciężyłeś wroga i otworzyłeś na oścież bramy zbawienia. Jego światło promienieje dziś w naszych kościołach, naszych domach, w salach szpitalnych, na gruzach miast zburzonych przez wojny i w każdym mrocznym, ponurym miejscu – głosząc życie każdemu, kto pokłada nadzieję w Tobie.

 

Tak wielu jest ludzi, których życie zostało przemienione! Tak wiele znaków zwycięstwa! A każdy z nich mówi 0 Tobie. Pomóż mi zobaczyć, usłyszeć i uwierzyć, abym i ja stał się dla innych znakiem mówiącym o Tobie.

 


„Jezu, Ty zwyciężyłeś śmierć! Ty żyjesz i zawsze jesteś przy mnie! Niech ta prawda przeniknie całe moje jestestwo. Pokaż mi następny krok, choćby najmniejszy, który mogę dziś uczynić, aby «głosić dzieła Pańskie» słowem i życiem”.

 

 

0