Title Image

Cóż mamy czynić?

Słowa Piotra głęboko wstrząsnęły jego słuchaczami. Ten Jezus, którego ukrzyżowali, był długo wyczekiwanym Mesjaszem – a oni wydali Go na śmierć! Co my zrobiliśmy? Co się teraz z nami stanie?

 

To był jednak dopiero początek mowy Piotra. Po wyjaśnieniu, kim jest Jezus, zaczął głosić Dobrą Nowinę, jaką Bóg zapowiedział przed wiekami przez proroka Joela: „Każdy (…) kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (J1 3,5; Dz 2,21).

 

Nawet my? Nawet my, którzy spowodowaliśmy Jego śmierć? „Tak, nawet wy!” – zdaje się mówić Piotr..

 

Słowa Piotra brzmią dziś równie jasno jak wtedy. Tak! Nawet ty! Każdy, kto zwróci się do Jezusa, otrzyma miłosierdzie. Pan jest aż tak hojny i łaskawy. Nikt nie jest wykluczony. „Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz 2,39).
Jest to naprawdę wspaniała nowina. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Wszyscy też wiemy, że jesteśmy grzesznikami, nawet jeśli to poczucie ukryte jest głęboko w naszych sumieniach. Wiemy, że zawiniliśmy wobec Boga i sami nie jesteśmy w stanie tej winy wymazać.

 

Dlatego każdy z nas zadaje sobie pytanie: „Co mam czynić?”.

 

Piotr daje nam szybką i pewną odpowiedź: Nawróć się! Jest to aż tak proste. Po prostu zwróć się do Jezusa i przeproś Go za to, co zrobiłeś. Powiedz Mu, że potrzebujesz Jego przebaczenia. On, który jest kochający i miłosierny, na pewno ci przebaczy.

 

Kiedy słuchacze przyjęli słowa Piotra, w ich życiu wydarzyło się coś, co może przydarzyć się także i nam.

 

Nie tylko otrzymali przebaczenie grzechów, ale także zostali napełnieni Duchem Świętym. Ich życie zostało przemienione! We chrzcie otrzymali moc samego Boga, uzdalniającą ich do nowego życia. To samo dzieje się za każdym razem, gdy wyznajemy nasze grzechy – Duch Święty działa z mocą w naszych sercach. Nikt nie jest poza zasięgiem miłosierdzia Jezusa. Także dziś, dwa tysiące lat po swoim zmartwychwstaniu, jest On gotów nam przebaczać i napełniać nas swoją łaską.

 

Kiedy więc następnym razem postawisz sobie pytanie: „Co mam czynić?”, pamiętaj, że obietnica miłosierdzia dotyczy również ciebie. Wyznaj swoje grzechy i odejdź wolny. Nie trać wiary w moc Ducha Świętego, który przynosi ci nowe życie.

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją obietnicę. Przyjdź i uczyń mnie nowym stworzeniem”.

 

 

0