Title Image

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

W drodze do I komunii św. dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. W czwartek o godz. 19.00 wraz z rodzicami i bliskim trzymając świece zapalone od Paschału – symbolu Zmartwychwstałego Jezusa dzieci wypowiadały słowa wyznania wiary i wyrzeczenia się złego ducha. Rozmodleni i skupieni oczekują spotkania z Miłosiernym Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania, które nastąpi w sobotę w godzinie miłosierdzia – godz. 15.00 a w niedzielę 21 maja na mszy św. o godz. 12.00 przyjmą do swego serca Ciało i Krew Pana Jezusa. Patrząc na te dzieci módlmy się za nie by to spotkanie umocniło ich wiarę oraz wiarę ich rodziców i bliskich.

0