Title Image

Misja świeckich. Spotkanie POAK

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 16.05.2017r

 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem we mszy św. wieczornej, podczas której czytanie i modlitwę wiernych odczytali członkowie AK. Później uczestniczyli w modlitwie różańcowej prowadzonej w naszej parafii w każdy wtorek przez grupę różańcową.
Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały formacyjne Akcji Katolickiej w nawiązaniu do hasła ogłoszonego na bieżący rok „Idźcie i głoście”.

 

Do przemyślenia:

  • „misje winny być obecne w życiu codziennym wspólnoty parafialnej” św. Jan Paweł II
  • regularność modlitwy za misje
  • ofiarność na misje
  • prasa misyjna
  • duch misyjny w parafii
  • „Pozostajemy wierni tożsamości Kościoła w takiej mierze w jakiej wspieramy jego działalność misyjną” św. Jan Paweł II

 

Członkowie POAK zapoznali się z programem Sympozjum nt: „Święty Jan Paweł II Mężem Modlitwy – Naucz nas trwać przed Panem”, które odbędzie się w dniu 20.06.br. przy ul. Bernardyńskiej 3 o godz. 10. Udział w tym Sympozjum jest zarazem formą formacji członka Akcji Katolickiej. Organizatorem jest Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

 

Następnie omówiono trasę procesji w Boże Ciało oraz uzgodniono zorganizowanie agapy po sumie odpustowej w dniu 25.06r.

 

POAK 8 przekazał składkę pieniężną na dar ofiarny, który jak co roku Akcja Katolicka Diecezji Krakowskiej przekazuje podczas mszy św. w uroczystość św. Stanisława na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

 

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 6.06.br.

Zofia Fedor
Prezes POAK 8

0