Title Image

Spotkanie POAK w dniu 6.06.2017r

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem we mszy św. wieczornej, podczas której czytanie i modlitwę wiernych odczytali członkowie AK. Później uczestniczyli w modlitwie różańcowej prowadzonej w naszej parafii w każdy wtorek przez grupę różańcową.
Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały formacyjne Akcji Katolickiej w nawiązaniu do hasła ogłoszonego na bieżący rok „Idźcie i głoście”.

 

Kilka wniosków do przemyślenia:

  • świat potrzebuje Nowej Ewangelizacji
  • sekularyzacja i dechrystianizacja społeczeństwa („ochrzczeni poganie”, „wierzący ale niepraktykujący”)
  • głosić Kerygmat – Jezus cię kocha, dał swoje życie aby cię zbawić a teraz jest żyjący u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić.
  • odpowiedzialnym za ewangelizację jest każdy ochrzczony
  • szukać nowych dróg dotarcia do człowieka
  • świadectwo życia
  • rodzina środowiskiem ewangelizacji
  • ewangelizator napotka trudności 

 

Na spotkaniu omówiono obchody święta parafii czyli odpustu, który odbędzie się w dniu 25.06.br. a suma odpustowa o godz.12. Po sumie odpustowej planowana jest agapa dla Parafian.

 

Członkowie Akcji Katolickiej w przygotowaniu agapy podjęli się następujących czynności:

przygotowania ławek i stolików (odświeżeniem), które znajdują się na terenie parafii.
• W czwartek tj. dn.22.06.br. po mszy świętej wieczornej ok. godz. 18.30 będzie sprzątane oratorium Św. Michała i przygotowanie pomieszczenia na składanie ciast.
• W sobotę 24.06. br. od godz. 18,30 pod kierownictwem pana Marcina Kotka będą ustawiane ławki na terenie parku w miejscu agapy, a w niedzielę rano zostaną ustawione namioty.
• Organizacją przygotowania ciast do poczęstunku zajmą się panie: Władysława Gawlik i Elżbieta Sowa
• Ciasta upieczone przez Parafianki będą przyjmowane w sobotę po mszy wieczornej i w niedzielę od godz, 9.00 do 11,30.
• Po sumie w parku będą serwowane ciasta upieczone przez Parafianki, herbata, kawa i napoje zimne.

 

Zwracamy się z apelem do naszych Parafian o włączenie się do przygotowań i wspólnego świętowania.

 

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej

0