Title Image

Boże Ciało w Mydlnikach

Dzisiejsza uroczystość jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Papieża Urban IV wprowadził obchody święta Bożego Ciała w Rzymie w 1264 roku, natomiast papież Jan XXII na początku XIV wieku zatwierdził je dla całego Kościoła. Po Mszy Świętej o godz. 10.30 wyruszyła uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, by prosić Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie o Jego łaski i błogosławieństwo w naszym życiu, w naszej pracy, nauce i w naszym odpoczynku. Zapraszamy do fotograficznej relacji z dzisiejszej uroczystości. Pamiętajmy o Oktawie Bożego Ciała godz. 17.30 procesja wokół kościoła a o godz. 18.00 msza św.

0