Title Image

Po 33 latach …

Minęły lata od poświęcenia dzwonów w naszej parafii. Dokonał tego ks. kard. Franciszek Macharski 28.10.1984r.  Od tamtego czasu dzwony wybijały dźwięk poruszane ręką ludzką – ręką kościelnego. Od wielu lat były pomysły by zamontować mechanizm do dzwonów ale zawsze pojawiały się inne, ważniejsze prace przy kościele i tak temat przesuwał się na następne lata. Plany się jednak wypełniły. Po 33 latach od poświecenia dzwonów w dniach 18.07 – 21.07.2017  zostały wykonana prace związane z dzwonami. Wymieniono mechanikę i założono automatykę dzwonów, doprowadzono również zasilanie do dzwonów.

Dziękujemy firmie „Rduch” oraz za pomoc panu inż. Feliksowi Fedorowi, firmie p. Edwarda Polaka, elektrykowi p. Januszowi Domagale oraz naszym parafianom: Józefowi Majerskiemu, Zbigniewowi Klimkowi, Stefanowi Piotrowskiemu i Tadeuszowi Łuszczkowi. Bóg zapłać.

„ Niech wam i waszym dzieciom te dzwony wydzwaniają te najpiękniejsze prawdy Ewangelii i prawdy miłości”
(z homilii ks. kard. F. Macharskiego podczas mszy sprawowanej przy poświęceniu dzwonów w Mydlnikach – 28.10.1984)

***

W święto Marii Magdaleny dzwon w południe oznajmił że trzeba zwrócić się do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej i odmówić modlitwę Anioł Pański …

0