Title Image

Z różańcem pełnym nadziei

W październikowe, niedzielne, pochmurne przedpołudnie, na mszy św. o godz. 10.30 nastąpił obrzęd poświęcenia różańców dla dzieci, które przygotowują się w naszej parafii do pierwszej spowiedzi i pełnego uczestnictwa we mszy św. przez przyjęcie komunii świętej. Dzieci otrzymały różańce wykonane przez rodziny chrześcijan z Betlejem z drzewa oliwkowego. To wydarzenie, w tym roku wpisało się w przeżywanie kolejnego XVII już Dzienia Papieski pod hasłem „„Idźmy naprzód z nadzieją!”. Warto przytoczyć, choćby jeden fragment z nauczania św. Jana Pawła II na temat modlitwy, którą tak bardzo ukochał.

 

 

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”.

 

 

„Idźmy naprzód z nadzieją” przywołując hasło tegorocznego Dnia Papieskiego idźmy z nadzieją i modlitwą różańcową w to co nas czeka. Mamy również nadzieję, że dzieci wraz z rodzicami będą często sięgać po różaniec i to nie tylko w październiku ale przez cały rok.

0