Title Image

Spotkanie Akcji Katolickiej 10.10.17

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 10.10.2017r

 • Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili prowadzeniem rozważań w modlitwie różańcowej Części Bolesnej, a następnie uczestniczyli we mszy św. wieczornej.
 • Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały formacyjne Akcji Katolickiej w nawiązaniu do hasła ogłoszonego na bieżący rok „Idźcie i głoście”.
 • Członkowie Akcji Katolickiej zapoznali się z przebiegiem II Małopolskiego Marszu Rodzinie i Życiu TAK, który odbył się w niedzielę w Dniu Papieskim w dniu 8.10.br. Głównymi organizatorami Marszu byli: Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Człowieka. Marsz rozpoczął się uroczystą Mszą św. o godz. 10 w Katedrze Wawelskiej, której przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że obecnie w przestrzeni publicznej toczy się szczególne zmaganie o życie nienarodzonych, naznaczonych chorobą dzieci. Metropolita zauważył, że logika tego świata podpowiada aborcję, za czym kryje się nic innego, jak zbrodnia. Porównał ją do zbrodni, jakie na niewinnych osobach wykonywano w czasie II wojny światowej. Po mszy św. uczestnicy Marszu przeszli na Rynek Główny, tym samym opowiadając się publicznie za ochroną i poszanowaniem dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz za godnością i poszanowaniem dla małżeństwa i rodziny. Na Rynku Głównym przy kościele Św. Wojciecha Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał zebranym nauczanie św. Jana Pawła II o obronie życia. Marszałek Jurek Marek mówił o aktualnym stanie prawnym w Polsce i potrzebach zmian prowadzących do pełnej ochrony życia. W Marszu uczestniczyli również przedstawiciele różnych ruchów pro-lif z Polski, Francji i Ukrainy.
 • W dniu 22.10.br w Katedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie nastąpi uroczyste przyjęcie Św. Jana Pawła II na Pierwszego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Z tej okazji Ksiądz Proboszcz – Asystent Kościelny AK i Członkowie Parafialnego Oddziału AK będą odmawiali 9-cio dniową Nowennę wypraszając dar godnego przyjęcia patronatu.
 • W niedzielę w dniu 15.10.br. liczeniem wiernych uczestniczących we mszach św. zajmą się:
  na msza św. godz. 7,30 Państwo Piotrowscy i Państwo Gawlikowie;
  na mszy św. o godz. 9,00 Państwo Galosowie, Pani Wanda Sikora i Pani Elżbieta Sowa;
  na mszy św. o godz. 10,30 Pan Mieczysław Żurek, Państwo Fedorowie i ministrant;
  na mszy św.12,00 Pani Janina, Monika, Kinga Łuszczek i ministrant;
  na mszy św.18,00 Państwo Fedorowie i 2 ministrantów.
 • Wypełniając zobowiązanie Członkowie Akcji Katolickiej będą uczestniczyć w oprawie liturgicznej na mszy św. w dniu 5 listopada br. o godz. 900 – I czytanie Pani Władysława Gawlik, II – czytanie Pani Elżbieta Sowa, modlitwa wiernych – Pani Zofia Fedor, dary ofiarne – Pani Wanda Sikora, Ryszard Gawlik.
 • Następne spotkanie POAK odbędzie się 14 listopada. Spotkanie będzie poprzedzone mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków AK. W czasie mszy św. odpowiedzialnym za czytanie jest Pani Anna Kotek, a modlitwę wiernych odczyta Pan Robert Górecki.

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0