Title Image

Mój święty patron

We Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, które w tym roku zostały opublikowane czytamy w punkcie 16.
„Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu”.

 

 

Te wskazania będą obejmować kandydatów do bierzmowania, którzy w przyszłości będą ten sakrament przyjmować. Bierzmowani dziś, tj. 23.10 dokonali już wcześniej wyboru swojego patrona. Nich wybrany patron wstawia się za bierzmowanymi do Boga – źródła wszelkich łask. Niech przyjmujący Dar Ducha Świętego zaprzyjaźnią się ze swoim świętym patronem.

 

 

1. Kacper Sawczak – bł. Zbigniew
2. Weronika Cieśla – Św. Sara
3. Martyna Ćwiek – Św. Kornelia
4. Marysia Adamczyk – Św. Wiktoria
5. Katarzyna Sikora – NMP
6. Wiktoria Arendarczyk – św. Weronika
7. Szymon Goch – Św. Filip
8. Kacper Siemek – Św. Józef
9. Wojtek Fitowski – Św. Antoni
10. Jan Borcz – Św. Paweł Apostoł
11. Paweł Pietrusiński – Św. Maciej Apostoł
12. Mateusz Madeja – Św. Marek
13. Kacper Dworzak – Św. Mikołaj
14. Dominik Łabaj- Św. Franciszek
15. Martyna Filipek – św. Tomasz Apostoł
16. Kasia Radzięta – imię z chrztu
17. Wiktor Dziewit – Św. Franciszek
18. Jakub Owsiak – św. Andrzej Bobola
19. Gabriela Macoń – Św. Weronika
20. Antoni Żelawski – Św. Krzysztof
21. Mikołaj Szwiec – Św. Rafał
22. Przemek Maślanka – św. Szymon
23. Maciej Kowalski – św. Michał Archanioł
24. Maciej Podolski – Św. Franciszek
25. Dawid Szpak – św. Piotr
26. Dawid Barć – Św. Mikołaj
27. Jakub Morys – św. Michał Archanioł
28. Michał Kaszyński – św. Karol Boromeusz

0