Title Image

Jesteś, który Jesteś

Na głównej stronie zespołu NORO LIM możemy przeczytać:

 

 

„Wspólne granie rozpoczęliśmy 15 września 2002 roku. W tym dniu ustalona została też nazwa zespołu – zaczerpnięty z języka tolkienowskich elfów okrzyk oznaczający „Pędź naprzód”. Założycielem Noro Lim-u jest Rafał Alicki.
Nasze pierwsze koncerty to Myślenice i Małopolska. Z czasem zaczęliśmy jeździć do miejsc bardziej oddalonych – na północy najdalsze miejsce to Kwidzyn, na południu Ludźmierz i Sanok, zachód to Wrocław, a wschód – Zamość i Przemyśl. W sumie razem około 100 miast”.

 

 

W niedzielę 29.10 o godz. 19.00 w naszym kościele możemy być świadkami i przeżyć wspólnie czas refleksji i zadumy. W kończącym się miesiącu różańca, gdzie tyle razy wspólnie wypowiadaliśmy na różańcu słowa modlitwy Ojcze nasz … na nowo, w sposób poetycki i artystyczny będzie nam dane zatrzymać się nad treścią Modlitwy Pańskiej. Delikatne dźwięki pomogą nam też wejść w klimat modlitwy do naszego Ojca w Niebie za tych, którzy nas już do Niego poprzedzili. Na temat koncertu możemy przeczytać na stronie internetowej:

 

 

Koncert ” Jesteś, który jesteś”

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie…” – te słowa towarzyszą wielu ludziom od urodzenia. Jak często jednak zastanawiamy się nad znaczeniem poszczególnych wersów? Czy prośba „odpuść nam nasze winy” obejmuje naszą pełną świadomość tych win? Czy jesteśmy pewni, że przyjmiemy wszystko, mówiąc „bądź wola Twoja”? Czy przestrzegamy własnego wołania „święć się Imię Twoje”? Czy wiemy, co to znaczy odpuścić winy naszym winowajcom? I wreszcie, czym jest dla nas prośba „zbaw nas ode złego”?

 

 

Koncert „Jesteś, który jesteś” jest wynikiem naszych wieloletnich przemyśleń, wynikiem mnóstwa rozmów z rozmaitymi ludźmi, wynikiem mozolnego zbierania pojedynczych słów tak, by jak najlepiej oddać głębię, jaką dostrzegamy w Modlitwie Pańskiej.

 

 

Pomiędzy utworami czytane są fragmenty Pisma Świętego – króciutkie wprowadzenia do poszczególnych rozważań. Całość zamyka się finałem, powtarzanymi przez wszystkich zebranych słowami refrenu „Ojcze Nasz” Jego tekst i melodia zostają – jak nam powiedziano – ludziom w pamięci jeszcze długo po wyjściu z kościoła.

Jesteś, który Jesteś 

0