Title Image

Spotkanie P. O. Akcji Katolickiej

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie (14.11.2017) poprzedzili udziałem w wieczornej mszy św., odprawionej przez Księdza Proboszcza – Asystenta Kościelnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, w intencji O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Później odmawialiśmy różaniec rozważając Tajemnicę Światła i powierzaliśmy Panu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące

 

Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem formacyjnym poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały Akcji Katolickiej w nawiązaniu do hasła ogłoszonego na bieżący rok „Idźcie i głoście”. Tematyka to rozważanie na temat powołania każdego z nas do świętości.
Członkowie Akcji Katolickiej zapoznali się z przebiegiem uroczystości przyjęcia Św. Jana Pawła II na Pierwszego Patrona Akcji Katolickiej, które odbyły się w dniu 22.10.br w Katedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Uroczystości poprzedzone były odmawianiem przez członków AK 9-cio dniowej Nowenny wypraszającej dar godnego przyjęcia patronatu.

 

Przebieg uroczystości miał charakter bardzo podniosły. Mszę św. celebrował Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz przy współudziale Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika i Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego asystenta Krajowego AK oraz licznie zgromadzonych Diecezjalnych Księży Asystentów Kościelnych AK. Po mszy św. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, blisko 300 gości uczestniczyło w części formacyjno – artystycznej. Podczas tej części spotkania, wykład: „Ewangelizacyjne intuicje Świętego Jana Pawła II wobec Akcji Katolickiej” wygłosił arcybiskup Józef Michalik. Po biskupie seniorze Józefie przemawiali goście, w gronie których znaleźli się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, Grażyna Bielecki z Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii oraz wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Krystian Gawron.

 

Wypełniając zobowiązanie Członkowie Akcji Katolickiej będą uczestniczyć:

  • w oprawie liturgicznej na mszy św. w dniu 3 grudnia br. o godz. 900 – I czytanie Pani Elżbieta Sowa, II – czytanie Pan Feliks Fedor, modlitwa wiernych – Pani Anna Kotek, dary ofiarne- Państwo Galosowie.
  • w okresie adwentu rozprowadzaniem świec Caritas będą zajmowały się następujące osoby po mszy św.: o godz. 730- Państwo Piotrowscy; o godz. 900 – Państwo Galosowie i Pani Halina Klimek; o godz. 10.30 – Państwo Kotkowie; o godz. 1200 – Państwo Fedorowie; o godz. 1800- – Janina Łuszczek, Elżbieta Sowa.
  • Omówiono sprawy organizacyjne Dzielnicowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, który będzie organizowany na terenie naszej parafii a współorganizatorem jest AK.
  • Członkowie AK zapoznali się z planem uroczystość patronalnego Święta Chrystusa Króla w dniu 26 listopada br. W Katedrze Wawelskiej o godz.1000 mszy św. przewodniczyć będzie J. Eminencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Po mszy św. procesyjnie przejdziemy do Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej, aby dalej świętować Jubileusz XX reaktywowania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej razem z Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, Prezes Polskiej Akcji Katolickiej Panią Urszulą Furtak i zaproszonymi Gośćmi. Z okazji Jubileuszu zaproponowano do uhonorowania najdłuższym stażem i bardzo aktywnych członków naszego POAK-u.
  • Dyskutowano na temat świętowania w naszej parafii dnia 11 listopada Święta Odzyskania Niepodległości. Z uwagi na przypadającą 100-ną rocznicę Odzyskania Niepodległości w przyszłym roku zastanawiano się w jakiej formie należałoby ją uczcić. W trakcie dyskusji pojawiły się następujące propozycje:
    Postawienie na terenie parku kościelnego obelisku, który byłby pamiątką tej rocznicy a zarazem miejscem do gromadzenia się w czasie rocznic ważnych dla naszego Narodu
    Powołanie Komitetu, który by opracował sposób obchodów 100-cie Odzyskania Niepodległości. W skład Komitetu mogłyby wchodzić: przedstawicie Szkoły 138 z Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców, Domu Kultury, Chóru Schola Cantorum Mydlnicensiss, Akcji Katolickiej.
  • Następne spotkanie POAK odbędzie się 12 grudnia. W czasie Mszy św. odpowiedzialnym za czytanie jest Pani Zofia Fedor, a modlitwę wiernych odczyta Pani Halina Klimek.

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0