Title Image

Regulamin konkursu szopek 2017

REGULAMIN III DZIELNICOWEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

1. Celem konkursu jest:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej, jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

 

 

2. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy–szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycji, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

 

 

3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

    • – oddziały przedszkolne –  klasy III
    • – klasy IV-VII

 

 

4. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Dopuszczalne maksymalne wymiary szopek: 50cmx50cmx50cm. Szopki które nie będą spełniać kryteriów, nie będą oceniane. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).

 

 

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, o sztywnym podłożu. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, nazwa przedszkola, szkoły, klasa.

 

 

6. Szopkę należy dostarczyć do 10.12.2017 r. (niedziela) do godz. 10.30. do kościoła pw. MBNP w Krakowie Mydlnikach.

 

 

7. Od 11.12.2017 r. do 16.12.2017 r. istnieje możliwość głosowania na nagrodę publiczności przez internet:facebook.com/parafiamydlniki/

 

 

OCENA i NAGRODY:

 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
 • Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
   • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
   • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
   • wkład pracy;
   • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
   • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 

 

Rozdanie nagród : 17.12.2017 r. po mszy św. o godz. 10.30 w kościele.

 

 

ORGANIZATORZY:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii MBNP Kraków – Mydlniki
 • Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie

 

 

FUNDATOR NAGRÓD – DZIELNICA VI KRAKÓW – BRONOWICE

Plakat konkurs szopek 2017

0