Title Image

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Komitet Organizacyjny Kraków, 16 stycznia 2018 roku

 

 

Dnia 28 kwietnia 2018 r., w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach, odbędzie się beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, która przed laty rozpoczęła szczególne dzieło opieki nad chorymi. Odkrywając na nowo ponadczasowe znaczenie tej służby, chcemy jak najlepiej przygotować się do uroczystości Jej beatyfikacji. Będzie to czas naszego świętowania, ale również wspólnej refleksji nad dziełem służby ludziom chorym i cierpiącym.

 

W imieniu Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego, jako przewodniczący Komitetu organizacyjnego beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej (żyjącej w latach: 1902–1973), zwracam się z informacją i zaproszeniem do wszystkich wiernych Archidiecezji Krakowskiej o włączenie się w przygotowanie do tej uroczystości. W szczególny sposób to zaproszenie kieruję do lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, osób opiekujących się chorymi, zespołów charytatywnych, do młodych ze Szkolnych Kół „Caritas” oraz wszystkich wolontariuszy.

 

 

Spotkania diecezjalne odbędą się w następujących terminach:

28 stycznia, lutego i marca, o godz. 18.00 w kościele św. Mikołaja w Krakowie, będzie celebrowana Msza święta z homilią. Po Eucharystii, konferencja na temat nowej błogosławionej, zakończona modlitwą przez Jej wstawiennictwo.

w sobotę 10 lutego o godz. 10.00, spotkanie w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, dla młodych z grup Duszpasterstwa Młodzieży i Duszpasterstwa Akademickiego. Będą oni proszeni o pomoc w zorganizowaniu transportu na uroczystość beatyfikacji dla osób chorych i samotnych z naszej Archidiecezji.

w sobotę 24 lutego o godz. 10.00, w kościele św. Mikołaja w Krakowie, gdzie znajdują się doczesne szczątki Służebnicy Bożej, odbędzie się spotkanie przedstawicieli parafialnych zespołów charytatywnych, Szkolnych Zespołów Caritas, parafialnych grup wolontariuszy pomagających osobom chorym i starszym oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej. Spotkanie rozpocznie się Mszą św., po której wygłoszone zostaną prelekcje na temat przyszłej błogosławionej. Celem spotkania będzie przybliżenie sylwetki Służebnicy Bożej oraz dzieła, któremu się poświęciła, a także przekazanie uczestnikom materiałów do przeprowadzenia spotkań w lokalnych grupach parafialnych. Przygotowanie do beatyfikacji będzie się również odbywać w każdej parafii i zostanie włączone w przeżycie „Nowenny Jubileuszowej”, związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Będą to comiesięczne spotkania, połączone z modlitwą i refleksją.

 

Dnia 14 kwietnia planowana jest również Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, której tematyka będzie ściśle związana z osobą przyszłej błogosławionej. Nieocenioną okazją do pogłębienia wiedzy na temat działalności i życia Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej w naszych wspólnotach będzie czas Wielkiego Postu, w który wprowadzi nas List Pasterski Metropolity Krakowskiego. Prosząc o modlitwę, by przygotowanie do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej było owocne dla życia duchowego każdego wiernego naszej Archidiecezji, wszystkim z serca błogosławię.

ks. biskup Jan Zając
Przewodniczący Komitetu

0