Title Image

Spotkanie POAK 6.03.18

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 6.03.2018r

 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem w wieczornej mszy św. oraz modlitwą różańcową odmawianą w każdy wtorek w naszej parafii. Tym razem spotkanie odbyło się na plebanii przy ciastku i herbacie.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały formacyjne Akcji Katolickiej w nawiązaniu do hasła ogłoszonego na bieżący rok liturgiczny „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego ”. Ksiądz Asystent wskazał nam postulat pastoralny, abyśmy zobowiązali się do modlitewnego towarzyszenia młodzieży i rodzicom przyjmującym sakrament Ducha Świętego w należytym przeżyciu tego wydarzenia w ich życiu.

 

Członkowie Akcji Katolickiej zapoznał się z przebiegiem rekolekcji, organizowanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej dla Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej. W rekolekcjach, które odbyły się w dniach 23-25 luty br. w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka Zakopane udział wzięli członkowie Zarządów z diecezji: kieleckiej, katowickiej, krakowskiej, przemyskiej, radomskiej, sandomierskiej i tarnowskiej. Rekolekcje poprowadził ks. dr Sławomir Augustynowicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej, który swoje rozważania oparł na adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, ogłoszonej w dniu 30.12.1988. Fragmenty papieskiego dokumentu Jana Pawła II były podstawą do wskazania miejsca i roli świeckich w Kościele. Wskazywał także, jak poprzez powołanie do Akcji Katolickiej i uczestniczenie w jej pracy, możemy służyć Bogu i Kościołowi.

 

Wypełniając Kalendarium założone na 2018r.:

 • ustalono termin prowadzenia rozważań Drogi Krzyżowej na dzień 11.03. godz. 1600 (niedziela).

 

Rozważania dla poszczególnych stacji będą prowadziły następujące osoby:

 • I- Pani Zofia Fedor,
 • II – Pani Krystyna Piotrowska,
 • III – Pani Halina Klimek,
 • IV – Pani Krystyna Galos,
 • V – Pan Mieczysław Żurek,
 • VI – Pani Małgorzata Cach,
 • VII – Pan Stefan Piotrowski,
 • VIII – Pani Anna Kotek,
 • IX – Pani Wanda Sikora,
 • X – Pan Tadeusz Łuszczek,
 • XI – Pan Feliks Fedor,
 • XII – Pan Ryszard Gawlik,
 • XIII- Pani Władysława Gawlik,
 • XIV – Pani Liliana Kowalska.

 

  • Omówiono przygotowania do XIII Parafialnego Konkursu na Palmę Wielkanocną w Dzielnicy VI organizowanego przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 138, Dzielnicy VI i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii MBNP w Krakowie Mydlnikach.
  • Konkurs odbędzie się w dniu 25.03.br. w Niedzielę Palmową po mszy św. dla dzieci o godz. 10.30. Palmy do Konkursu mogą być zgłaszane przed mszą św. w godz. 9.45 do 10.20. Szczegóły Konkursu będą ogłoszone na plakatach opracowanych przez Szkołę Podstawową nr 138.
  • Zakupu nagród dokonają: Ksiądz Proboszcz, Panie: Anna Kotek, Krystyna Piotrowska, Zofia Fedor. Zdjęcia będzie wykonywał Pan Tomasz Górecki.
  • Spisywaniem i mierzeniem palm zgłaszanych do Konkursu zajmą się: Państwo Stefan i Krystyna Piotrowscy; Panie: Elżbieta Sowa, Janina Łuszczek, Halina Klimek, Anna Kotek; Panowie Robert Górecki, Feliks Fedor.
  • Przyznawać nagrody będzie Jury w składzie: Pani Iwona Olczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138, Pani Anna Żelawska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50, Członkowie Akcji Katolickiej: Władysława Gawlik, Mieczysław Żurek, Zofia Fedor.
  • Kolejność osób do wypisywanych dyplomów będą wskazywać Panie: Elżbieta Sowa i Halina Klimek. Dyplomy będzie wypisywał Pan Piotr Walka. Nagrody w kolejności będą układać Panie: Anna Kotek i Janina Łuszczek.
  • Nagrody do wręczania będzie podawała Zofia Fedor a wręczać uczestnikom Konkursu będzie Ksiądz Proboszcz i przedstawiciel Dzielnicy VI.

 

  • Ustalono udział członków AK w oprawie liturgicznej podczas uroczystości Triduum Paschalnego.
  • Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej 29.03.br o godz. 1800 odprawiona w intencji naszych Kapłanów. Z okazji Dnia Kapłańskiego życzenia naszym Kapłanom będą składać Pani Zofia Fedor i Pan Marcin Kotek. Modlitwę wiernych ułożoną przez Księdza Wojciecha przeczyta Pani Liliana Kowalska.
  • Wielki Piątek Męki Pańskiej 30.03.br godz. 18 II czytanie Pani Elżbieta Sowa.
  • Adorację Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek w godz. 23 – 24 przygotują i poprowadzą Państwo Piotrowscy przy udziale członków AK. W Gorzkich Żalach o północy będą uczestniczyć Panie: Elżbieta Sowa, Krystyna Piotrowska, Halina Klimek, Janina Łuszczek.
  • Wielka Sobota 31.01.br godz. 1900 w procesji z darami udział wezmą: Panie Wanda Sikora, Anna Kotek i Pan Robert Górecki.
  • Niedziela Wielkanocna 1.04.br msza św. godz. 9 00 I czytanie Pani Elżbieta Sowa, II – czytanie Pan Feliks Fedor, modlitwa wiernych – Pani Halina Klimek, dary ofiarne – Pani Wanda Sikora i Pan Robert Górecki.
  • Spotkanie osób, które uczestniczą w oprawie liturgicznej podczas Triduum Paschalnego z Księdzem Wojciechem odbędzie się 22.03.(czwartek) godz. 19.00.

 

  • Dyskutowano nt oświetlenia drogi w parku w czasie jak będzie przechodziła procesji rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem

 

 • Ustalono termin następnego spotkanie na dzień 10.04.br.

 

 

 

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0