Title Image

Jezus w cierpiącym, chorym, osamotnionym

W wielkim tygodniu dzieci ze szkoły podstawowej nr 138 przekazują upominki i życzenia świąteczne od Wspólnoty Parafialnej Tym, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgii w kościele. Do życzeń dołączone zostały upominki wielkanocne wykonane własnoręcznie przez uczniów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia tego dzieła i wyrażenia w ten sposób jedności całej wspólnoty parafialnej.

 

 

Przeżywając radość Paschalna przy stole Eucharystycznym pamiętajmy o tych, którzy swoją ofiarę choroby, cierpienia, samotności łączą z tą ofiarą Jezusa Chrystusa, w której uczestniczymy. Życzymy, aby nadzieja jaką daje Chrystusowe zwycięstwo była udziałem nas Wszystkich!

0