Title Image

Niedziela Biblijna

Trzecią niedzielę wielkanocną Kościół w Polsce już po raz dziesiąty przeżywa jako Niedzielę Biblijną. Otwiera ona Tydzień Biblijny. Wszystkie czytania liturgii Słowa ukierunkowują naszą uwagę na słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Dzisiejsza ewangelia mówi nam, że zmartwychwstały Jezus musiał oświecić umysły apostołów, aby w Piśmie tym odkryli prawdę o Bogu, który działa pośród ludzi i wyzwala z niewoli grzechu i śmierci.

 

Dzisiaj, Kościół w Polsce wraz z całym Narodem odkrywa w roku stulecia odzyskania niepodległości po ciemnej nocy rozbiorów, jak ten sam Bóg poprzez Ducha Świętego głosił Polakom i Polkom – słowami Pisma świętego – ewangelię wolności.

 

Rozpoczęliśmy  dzisiejszą celebrację od uroczystego odczytania wybranych fragmentów z Listu do Rzymian. Są to słowa zawierające główne prawdy tej właśnie ewangelii wolności, która wyrasta z wiary i miłości.

 

Dziękujemy tym, którzy pomogli nam w przeżywaniu Niedzieli Biblijnej w naszej parafii.

 

0