Title Image

Przygotowanie do odpustu i agapy

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 12.06.2018r

 

 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem w wieczornej mszy św. oraz modlitwą różańcową odmawianą w każdy wtorek w naszej parafii.

 

Spotkanie rozpoczął Ksiądz Proboszcz krótką modlitwą.

 

 

1. Wypełniając Kalendarium założone na 2018r. w najbliższym okresie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej będzie uczestniczył w następujących wydarzeniach:

o Członkowie AK udadzą się na nocną adorację w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w nocy z 14.06 na 15.06.br.
o Członkowie AK będą uczestniczyć we mszy św. o godz.17 i różańcu w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w dniu 22 czerwca.
o Członkowie AK będą uczestniczyć w oprawie liturgicznej mszy św. o godz. 9 00 w pierwszą niedzielę miesiąca w okresie wakacji tj. 1.07 i 11.08.
o Członkowie AK będą uczestniczyć w oprawie liturgicznej mszy św. za Ojczyznę w dniach 11 lipca, 11 sierpnia, 11 września.

 

 

2. Ustalenie nt. Odpustu w naszej Parafii w dniu 24.06.br.

o W czasie mszy św. odpustowej modlitwę wiernych odczyta Pani Halina Klimek.

 

3. Ustalenie nt agapy.

o Grotę św. Michała na składowanie ciast w czwartek 22.06 o godz. 16 00 przygotują Panie: Krystyna Piotrowska, Elżbieta Sowa, Halina Klimek, Krystyna Galos, Władysława Gawlik, Zofia Fedor
o Przyjmowaniem i przygotowaniem ciast do wydawania zajmą się Panie: Władysława Gawlik, Elżbieta Sowa, Halina Klimek, Janina Łuszczek Przyjmowanie ciast nastąpi w sobotę po mszy św. wieczornej i niedzielę od godz. 900 do 11.30
o Przenoszeniem ciast do stołów Panie: Anna Kotek, Panie ze Wspólnoty Bliżej Boga.
o Przygotowaniem stołów w sobotę po mszy wieczornej zajmą się Panowie: Stefan Piotrowski, Mieczysław Żurek, Panowie ze Wspólnoty Bliżej Boga
o Ustawieniem namiotów w niedzielę o godz. 800 zajmą się Panowie: Robert i Tomasz Górecki, Marcin Kotek, Panowie ze Wspólnoty Bliżej Boga.
o Wydawaniem herbaty, kawy zajmą się Panie: Anna Kotek, ze Wspólnoty Bliżej Boga oraz Małgorzata i Weronika Cach
o Naczynia jednorazowe, herbatę i kawę zakupi Zofia i Feliks Fedor. Koszty pokryje AK i Rada Parafialna.

 

Termin następnego spotkanie ustalono na dzień 4.09.br.

 

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0