Title Image

Droga Niepodległości

Prezentujemy nowe zdjęcia. Wokół nas trwają różne remonty min. w Miejskim Domu Kultury. Postanowiliśmy by na terenie kościelnego parku też trochę poprawić drogę, która prowadzi do kościoła. Zostało wykonane odwodnienie, by uchronić min. sąsiadów od zalewania, również utwardzono drogę pod przyszła kostkę. Wykonano prace porządkujące z zalegającym gruzem i wyrównaniem terenu. To takie prace, które wpisują się w 100-rocznicę odzyskania Niepodległości. To dar parafian dla naszej małej Ojczyzny – DROGA NIEPODLEGŁOŚCI. Dziękujemy za zrozumienie i ofiarność na ten cel.

 

 

0