Title Image

Wizytacja kanoniczna

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).

 

Wizytacja biskupia (kanoniczna, pasterska) – potocznie odwiedziny, w Kościele katolickim – czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Takie słowa możemy przeczytać w Wikipedii.

 

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie osobiście wizytowali Apostołowie. Święty Paweł wiele razy wspominał takie wizyty, a w swoich listach także je zapowiadał i wyznaczał im cel. Ich śladem podążają dziś biskupi jako następcy Apostołów. Także papieże, którzy jako biskupi Rzymu wizytują swoją diecezję. Ojciec Święty Jan Paweł II w po synodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis wskazywał na wielką wagą wizytacji pasterskiej, nazywając ją autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania w diecezji i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi.

 

Jan Paweł II przypominał, że Biskup właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bez-pośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, p. 46). Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego parafii.

 

Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację w dniach 2011r. Przybył wtedy do nas ks. bp Jan Zając. W tym roku naszą parafię nawiedzi ks. bp Jan Szkodoń a będzie to 21.09.2018 r.  (piątek) oraz 23.09.18 (niedziela)

 

 

Poniżej podajemy ramowy plan wizytacji.

 

Plan wizytacji parafii MB Nieustającej Pomocy Kraków – Mydlniki
21.09 (piątek) i 23.09 (niedziela) – ks. bp Jan Szkodoń

 

21.09.2018 PIĄTEK

Godz. 13.00 – Spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami w Szkole Podstawowej nr 138
Godz. 17.45 – Obrzęd liturgicznego przywitania ks. bp Jana przed kościołem. Służba liturgiczna. Pokropienie wiernych. Ucałowanie krzyża.
*Koronka do Bożego Miłosierdzia
*Powitanie Biskupa – Dzieci i Rada Parafialna, Proboszcz
Godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa
Godz. 19.00 – spotkanie w kościele z grupami parafialnymi: Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Chór, Wspólnota „Bliżej Boga”, Mężczyźni św. Józefa.
Godz. 19.30 – spotkanie z Radą Parafialną

 

23.09.2018 NIEDZIELA
Godz. 07.30 – Msza św. z kazaniem ks. biskupa
Godz. 09.00 – Msza św. z kazaniem ks. biskupa
Godz. 10.30 – Msza św. z udziałem dzieci – kazanie ks. Wojciech i słowo ks. biskupa
* Błogosławieństwo dzieci
* Spotkanie z grupami: Służba liturgiczna (ministranci i lektorzy), Schola i Oaza dzieci Bożych.
Godz. 12.00 – Msza św. Sakrament chrztu
Godz. 15.00 – Modlitwa za zmarłych na cmentarzu. Koronka do Bożego Miłosierdzia
Godz. 16.00 – odwiedziny rodzin i chorych
Godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem ks. biskupa i udziałem kandydatów do bierzmowania z rodzicami. Słowo podziękowania i pożegnania – Akcja Katolicka
* Spotkanie w kościele z wszystkimi kandydatami do s. bierzmowania

0