Title Image

Dzień wspólnoty Akcji Katolickiej

Dzień Wspólnotowy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w Dziekanowicach

 

Tegoroczny dzień wspólnotowy dnia 22.09.2018r. Akcji Akatolickiej Archidiecezji Krakowskiej przypadł w pięćdziesiątą rocznicę śmierci Ojca Pio i setną rocznicę otrzymania przez niego stygmatów. Członkowie Parafialnych Oddziałów z całej archidiecezji zgromadzili się dziś w Dziekanowicach w Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Przedstawiciele naszego Parafialnego Oddziału pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Kazimierza Kaźmierczaka Asystenta Kościelnego uczestniczyli w dniu wspólnotowym. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. koncelebrowaną przez przybyłych Asystentów Kościelnych poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

 

W wygłoszonej homilii Ksiądz Mirosław Dziedzic Diecezjalny Asystent Kościelny Archidiecezji Krakowskiej nawiązał do listu papieża Franciszka skierowanego w ubiegłym roku do przedstawicieli zgromadzonych na II Światowym Kongresie Akcji Katolickiej w Rzymie.  Akcja Katolicka jest z wszystkimi i dla wszystkich. Członkowi AK ma towarzyszyć modlitwa, formacja, uświęcanie i apostolstwo. Ksiądz Asystent zachęcał nas
by Pan Jezus był naszym miłym Przyjacielem i byśmy apostołowali w naszych małych ojczyznach.

 

Po mszy świętej Brat Maciej Zinkiewicz z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z Olszanicy wygłosił konferencję na temat Ojca PIO. Zwrócił uwagę, że w wielu pismach Ojca PIO przewijała się następująca myśl: że chcę być święty i iść jak najszybciej do nieba, czy służyć w miłości bliźniego ludziom.

 

Po konferencji była agapa, którą przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Dziekanowicach.

 

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Mydlnikach

0