Title Image

Ślady świętego papieża

Po śladach Jana Pawła II

 

Członkowie scholi i ministranci naszej parafii mieli okazje w przed dzień dnia papieskiego doświadczyć jednej z pasji Świętego Jana Pawła II – górskiej wędrówki. Wybraliśmy się blisko rodzinnych stron naszego Papieża i zdobyliśmy Leskowiec i Groń Jana Pawła II. Nasz święty bywał tam w latach szkolnych. Jego osobę przypomina pomnik usytuowany obok kaplicy w pobliżu szczytu Gronia JPII. Byliśmy nie jednymi parafianami, którzy właśnie tam spędzali sobotnie godziny. Liczby turystów pokazuje, że miejsce to cieszy się dużą popularnością. Zachęcamy więc wszystkich, którzy nie znają jego uroków.

 

 

0