Title Image

Spotkanie Akcji Katolickiej

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 13.11.2018r

 

Dzisiejsze spotkanie poprzedziliśmy udziałem w wieczornej mszy św. odprawionej przez księdza Wojciecha podczas której modliliśmy się o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz odmówieniem modlitwy różańcowej, która prowadzona jest przez parafian w każdy wtorek.

 

Jak zawsze spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą. Na początek przywróciliśmy do pamięci pielgrzymkę Świętego Jana Pawła II z 1997r, kiedy to Ojciec Święty w pozdrowieniu końcowym po mszy św. 3 czerwca w Gnieźnie zwrócił się do członków Akcji Katolickiej.

 

Omówiono przebieg obchodów uroczystości 11 listopada w naszej parafii.

 

Ustalono:
• Członkowie Akcji Katolickiej będą aktywnie uczestniczyć 16 każdego miesiąca we mszy św. wieczornej, gdzie będziemy się modlić przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i przypominać naukę Pierwszego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. W dniu 16 listopada modlitwę wiernych odczyta pani Elżbieta Sowa.

 

• W dniu 25 listopada w uroczystość Chrystusa Króla, Święto Patronalne Akcji Katolickiej, na mszy św. o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego członkowie AK podziękują Panu Bogu za dar odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny i wyrażą wdzięczność i pamięć poległym za wolność.

 

• Rozprowadzeniem świec Caritas w okresie Adwentu po mszach św. w niedziele będą zajmowały się następujące osoby:
– Msza św. godz. 7.30 – Pani Liliana Kowalska i Państwo Piotrowscy
– Msza św. godz. 9.00 – Panie Władysława Gawlik i Halina Klimek
– Msza św. godz. 10.30 – Pani Anna Kotek i Pan Mieczysław Żurek
– Msza św. godz. 12.00 – Pani Wanda Sikora i Państwo Fedorowie
– Msza św. godz. 18.00 – Panie Janina Łuszczek i Elżbieta Sowa

 

• Ustalono następujące intencje mszy św. na rok 2019 zamówionych przez POAK:
– w intencji Księdza Proboszcza w dniu patrona 4.03. godz. 18 (poniedziałek)
– w intencji Kapłanów (Wielki Czwartek) w Dzień Kapłański 18.04 godz.18
– w intencji Księdza Wikarego w dniu patrona 23.04 godz. 18 (wtorek)
– w intencji Księdza Jana Rajdy w dniu patrona  23.06 (odpust) godz. 12.00
– w intencji żyjących i zmarłych członków AK 12.11.godz.18

 

• Pierwsza informacja o konkursie Szopek będzie ogłoszona w dniu 25 listopada

 

Następne spotkanie POAK odbędzie się 11 grudnia br.

 

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0