Title Image

Poświęcenie książeczek

W niedzielę 18.11. podczas Mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzieci zostały poświęcone książeczki do modlitwy dzieciom, które przygotowują się do pełnego uczestnictwa we Mszy św. przez przyjęcie komunii św.

 

Po odczytanej Ewangelii wspólnie z dziećmi zastanawialiśmy się kto to jest człowiek ubogi a to w związku z przypadającym 2. Światowym Dniem Ubogich ogłoszonym przez papieża Franciszka. Później nastąpił obrzęd poświęcenia i przekazania książeczek. Uczestnicy liturgii mogli usłyszeć  słowa modlitwy wypowiedziane nad dziećmi podczas przekazania im modlitewnika.

 

Błogosławiony jesteś Boże, nasz Ojcze. Ty dajesz człowiekowi łaskę wyzwolenia z grzechu iż zapraszasz go do swojego stołu na ucztę miłości. Racz udzielić swego błogosławieństwa + dzieciom, którym wręczamy dziś książeczki. Pomóż im robić dobry rachunek sumienia, szczerze żałować za grzechy i prosić o przebaczenie. Udziel im łaski, aby w każdą niedzielę i święta gorliwie uczestniczyły we Mszy Świętej, a dzień pierwszej Komunii Świętej niech stanie się dla nich początkiem nowego etapu życia wiary i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

1