Title Image

Święto patronalne AK

Uroczystość Chrystusa Króla w Krakowskiej Akcji Katolickiej w jubileuszowym roku 100.lecia odzyskania Niepodległości

 

Co rocznie to piękne patronalne święto członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej obchodzą bardzo uroczyście. W tym roku w święto Chrystusa Króla Wszechświata oddaliśmy cześć i pamięć Tym, którzy oddali najwyższą wartość, jaką jest zdrowie i życie w walkach o wolność naszej Ojczyzny. Modlitwa w Wawelskiej Katedrze, biało-czerwone flagi i chorągiewki podczas przemarszu, hymn narodowy i uroczysta Gala były tym szczególnym akcentem wdzięczności poległym na wielu frontach.

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jako święto patronalne Akcji Katolickiej ustanowione zostało przez papieża Piusa IX w 1930. Wówczas zatwierdzony został Statutu dla polskiej Akcji Katolickiej. Po II wojnie światowej ówczesny ustrój zawiesił działalność Stowarzyszenia. Ale po reaktywowaniu w latach 90-ch XX wieku przyjęto tradycję obchodów tej uroczystości jako głównego święta Patronalnego dla całej Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej kontynuuje uroczyście tradycję obchodów tego dnia. W święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata licznie przybyli do Katedry Wawelskiej członkowie i sympatycy Stowarzyszenia ze swoimi rodzinami z całej archidiecezji. Uczestniczyliśmy we mszy św. odprawionej przez licznie zgromadzonych kapłanów pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego. W homilii Metropolita mocno podkreślił, że mamy stać przy Chrystusie Królu wszechświata jako jego świadkowie, jako Jego rycerze, jako Jego obrońcy. Trwanie przy Zbawicielu przyjmuje różny kształt, jest nim także przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (też święto patronalne), czy Akcji Katolickiej. JE Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał fragment Statutu Akcji Katolickiej gdzie mowa jest o tym że „ celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”. Na zakończenie mszy św., przed rozesłaniem, przyjęci zostali nowi członkowie AK i KSM. Członkowie Akcji Katolickiej uroczyście odnowili akt oddania się Janowi Pawłowi II patronowi Akcji Katolickiej w Polsce. Podczas mszy św. w darze ofiarnym niesione były legitymacje nowych członków i odznaki identyfikujące /logo AK – przypinka/oraz symboliczny koc. Członkowie Parafialnych Oddziałów w następnych dniach złożyli ponad 100 koców, które podarowane zostały Bezdomnym, podopiecznym SS. Albertynek w Krakowie. Dzięki Bogu nasi członkowie są wrażliwi na potrzeby bliźniego i tę formę adwentowej jałmużny kontynuujemy też w tym roku.

 

Po mszy św. przed Katedrą uformował się pochód, aby ze Wzgórza Wawelskiego przejść na dalsze świętowanie do XX. Misjonarzy przy ul. Stradomskiej. Wyruszyliśmy z transparentem, ze licznie przybyłymi pocztami sztandarowymi Akcji Katolickiej, z biało-czerwonymi flagami i chorągiewkami, w towarzystwie Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli „Wieliczka” zatrzymując się pod Krzyżem Katyńskim. Tam w ciszy złożyliśmy wieniec biało-czerwonych kwiatów, symboliczny płonący znicz w hołdzie poległym bohaterom za wolność Ojczyzny. W tym wydarzeniu towarzyszyli nam Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Szkodoń i członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

Asystent Diecezjalny AK ks. kanonik Mirosław Dziedzic poprowadził modlitwę w intencji poległych. Następnie z pięknymi melodiami patriotycznymi w wykonaniu Orkiestry przeszliśmy do Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej. Na dziedzińcu Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli „Wieliczka” dała krótki koncert, odśpiewaliśmy wspólnie Hymn Narodowy. Dalszy program kontynuowany był już w Auli.

 

W pięknie przygotowanej Auli, po przywitaniu zaproszonych Gości i krótkim wprowadzeniu przez Prezes AK Grażynę Kominek nastąpiły podziękowania dla szczególnie zasłużonych
i wyróżniających się zaangażowaniem w działania AK osób. Dyplomy wyróżnień otrzymali nasi członkowie jak również Panie redaktorki tygodnika katolickiego „Niedziela” i Pani dziennikarz Telewizji Polskiej TVP3 Kraków. Za piękną i owocną, wieloletnią współpracę najwyższe odznaczenie Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej medal „DUC IN ALTUM” otrzymał Pan Wojewoda Małopolski, Ksiądz Asystent Diecezjalny AK AK oraz nasi wyjątkowi członkowie – założyciele Parafialnych Oddziałów przy parafii św. Wojciecha i św. Szczepana w Krakowie. Pani Prezes zapewniła, że jest jeszcze wielu, którzy powinni być tak uhonorowani ale to w najbliższej przyszłości.

 

Na zakończenie uroczystości po wprowadzeniu we właściwą atmosferę przez reżysera i twórcę, uczestnicy obejrzeli fabularyzowany film dokumentalny o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Człowieku nieprzeciętnym, kochającym do końca Boga, Kościół, Ojczyznę, bliźniego i Życie. W atmosferze najwyższych wartości zakończyliśmy oficjalne obchody naszego Święta. To nie był koniec. Zasiedliśmy do wspólnej agapy, by teraz nacieszyć się sobą. Dziękujemy Panu za otrzymany dar realizacji siebie w Kościele poprzez przynależność do Akcji Katolickiej.

 

Zofia Fedor
Prezes POAK

0