Title Image

Spotkanie

Zapraszamy 09.01.2018 o 19.15 do salki za chórem.

 

Drogowskazy. Spotkanie 22 „Uczciwość”

 

Rdz 39; Prz 20,5nn KKK 2464-2470

 

Refleksje po spotkaniu:

 

„Drogowskazy Spotkanie 22 Uczciwość. Nasze czyny krzyczą tak głośno….

 

Katechizm Kościoła Katolickiego w sekcji „Żyć w prawdzie” odnosi się do Ósmego Przykazania „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.

 

Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy, jego słowo i prawo jest prawdą. Prawda Boża objawiła się w pełni w Jezusie Chrystusie. Bezwarunkowe umiłowanie prawdy uczniów Jezusa ukazują słowa: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37). Człowiek, który z natury kieruje się ku prawdzie, ma obowiązek ją szanować i o niej świadczyć.

 

Prawda i prawdomówność jest cnotą – wtedy człowiek ukazuje się prawdziwy w swoich czynach i słowach. Prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno być wyjawione a sekretem – prowadzi do uczciwości i dyskrecji.

 

Rdz 39 traktuje o Józefie uprowadzonym do Egiptu, będącym niewolnikiem u Egipcjanina. Józefie, który po wielokrotnym odrzuceniu niemoralnej propozycji, będąc później obmówionym przez żonę swego właściciela, zostaje osadzony w więzieniu. Józefie, który pozostaje uczciwy wobec Boga i Przykazań a także wobec siebie i swego właściciela. Józefie, który wypełnia Przykazania Boże pomimo, że złamanie ich przyniosłoby mu doczesną korzyść i uchroniło od przyszłych cierpień.

 

Podczas spotkania odnieśliśmy się do uczciwości w życiu każdego z nas. Skąd bierze się uczciwość w naszym życiu. Jak postępujemy we własnym życiu, a jak w swoim postąpił Józef. W jakich sytuacjach, okolicznościach wśród rodziny, w środowisku pracy możemy stać się nieuczciwi. Na koniec rozważaliśmy jaką wagę społeczeństwo przypisuje kwestii uczciwości i czy są jakiekolwiek okoliczności, w których nieuczciwość jest dozwolona.”

0