Title Image

Spotkanie 23 „Odpowiedzialność”

Drogowskazy. Spotkanie 23 „Odpowiedzialność”

Rdz 3, 1-19; 2 Sm 12,7-15; Syr 15,14n; KKK 1730-1736

 

 

Refleksje po spotkaniu:

Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera artykuł trzeci zatytułowany „Wolność człowieka”. Zagadnienie nawiązuje bezpośrednio do wolnej woli, którą posiada każdy człowiek. Wolna wola, która jest możliwością decydowania i panowania nad swoimi czynami, nadaje ludziom godność i bezpośrednio związana jest z rozumem.

 

„Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. …” (1731)

 

Wolność wiąże się z możliwością wyboru dobra, czyli z dążeniem do prawdziwej wolności i najwyższego dobra, jakim jest Bóg. Wiąże się też z możliwością dobrowolnego, poczytalnego wyboru zła i odpowiedzialnością za bezpośrednio chciane czyny z popadnięciem w „niewolę grzechu” włącznie.

 

Rdz 3 to dobrze wszystkim znana przypowieść o jabłku i kuszeniu. Pokazuje nam ona wybór jakiego dokonali Adam i Ewa, oraz konsekwencje jakie pojawiły się w wyniku tego wyboru. W 2 SM zobaczymy dramat Dawida, który najpierw zabił Uriasza Chetytę by później poślubić jego małżonkę.

 

Syr 15,20 mówi o tym, że Bóg:

„Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.”

 

Wiele razy w życiu, nawet wiele razy dziennie jako ludzie posiadający wolną wolę podejmujemy decyzje, wybieramy między dobrem a złem. Nawet gdy sobie tego nie uświadamiamy bezpośrednio, wcześniej czy później, ale zawsze, ponosimy konsekwencje złych wyborów, konsekwencje grzechu.

 

  • Dlaczego niekiedy wybieramy zło? Jak się ma odpowiedzialność w relacji do uczciwości?

 

  • Czy wybierając między dobrem i złem w danej sytuacji myślimy o innych?

 

  • Jakie mogą być konsekwencje zrzucania odpowiedzialność za własne czyny na inne osoby?

 

  • Jak reagujemy gdy inne osoby zrzucają swoją wyłączną odpowiedzialność na nas ?

 

  • Czy myślimy o sobie w kwestii własnego zbawienia i jak reagujemy gdy zostaniemy odkryci – „nadzy przed Bogiem”?
1