Title Image

Spotkanie 12.03.19

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 12.03.2019r.

 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem w wieczornej mszy św., odprawionej przez Księdza Proboszcza. Po mszy św. jak w każdy wtorek, odmawialiśmy różaniec rozważając Tajemnicę Bolesną.

 

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą a następnie Ksiądz Proboszcz poprowadził rozważania na temat: Radość życia w Duchu Świętym.

 

Obecni na spotkaniu zapoznali się z przebiegiem Rekolekcji dla Zarządów Diecezjalnych Akcji Katolickiej, które odbyły się w dniach 8-10 bm. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymkowym Opoka w Starym Sączu. Było to pierwsze z czterech zaplanowanych przez Zarząd KIAK, tur rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej w Polsce. To pierwsze spotkanie formacyjne zgromadziło 90 członków AK z diecezji: krakowskiej, przemyskiej, tarnowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej.

 

Rekolekcje poprowadził ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej. Diecezji Tarnowskiej. Myślą przewodnią rekolekcji było „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej”. Ksiądz rekolekcjonista swoje konferencje i rozważania odniósł do listu świętego Pawła do Galatów. Na podstawie tego listu, ksiądz zwrócił uwagę na owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.

 

Uczestników rekolekcji odwiedził Pasterz Diecezji Tarnowskiej JE ksiądz biskup Andrzej Jeż, który w swojej wypowiedzi zdiagnozował sytuację Kościoła i nakreślił zadania dla wiernych świeckich, w tym dla Akcji Katolickiej

 

Na spotkaniu ustalono:
Udział członków AK w oprawie liturgicznej mszy św. o godz. 7.00 w dniu 16.03.br (sobota) – I czytanie pani Elżbieta Sowa, modlitwę wiernych przeczyta pani Liliana Kowalska.
W dniu 24.03.br (niedziela) o godz. 1600 następujący członkowie AK poprowadzą rozważania poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej: I – Tadeusz Łuszczek, II – Krystyna Galos, III – Janina Łuszczek, IV – Liliana Kowalska, V – Stefan Piotrowski, VI – Krystyna Piotrowska, VII – Marcin Kotek, VIII – Anna Kotek, IX – Elżbieta Sowa, X – Mieczysław Żurek, XI – Zofia Fedor, XII – Ksiądz Proboszcz, XII – Władysław Gawlik, XIV – Feliks Fedor. Stacje Drogi Krzyżowej
W rekolekcjach organizowanych w naszej diecezji dla członków AK w dniach 29-31.03.br. w Księżówce w Zakopanem będzie uczestniczyć czterech członków naszego POAKu.
W dniu 7.04. br. (niedziela) od godz.630 Członkowie POAKu będą uczestniczyć w drodze Krzyżowej Akcji Katolickiej w Kopalni Soli w Wieliczce.
Ogłoszenie XIV Parafialnego Konkursu na Palmę Wielkanocną nastąpi 31.03.br. Plakaty informujące o Konkursie będą rozwieszone w szkołach podstawowych: 50, 93, 138,153 naszej Dzielnicy oraz w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Mydlnik. Dom Kultury w Mydlnikach będzie również zachęcany, aby w ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały palmy i zgłosiły do Konkursu.

 

XIV Parafialny Konkurs na Palme Wielkanocną będzie przeprowadzony w Niedzielę Palmową w dniu 14.04.br.

 

Zaplanowano następne spotkanie POAKu na dzień 9.04.br.

 

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0