Title Image

Spotkanie POAK 9.04.

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 9.04.2019r.


 • Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem w wieczornej mszy św. i jak w każdy wtorek, odmawialiśmy różaniec rozważając Tajemnicę Bolesną.
 • Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Obecni na spotkaniu zapoznali się z przebiegiem rekolekcji zorganizowanych dla Członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w Księżówce w Zakopanem w dniach 29-30 marca, w których uczestniczyło czterech członków naszego POAK-u. Rekolekcje na temat: „Święty Jan Paweł II posłuszny Duchowi Świętemu” prowadzili Ks. Biskup Jan Szkodoń i Ks. dr Marek Wrężel.
 • Na spotkaniu ustalono:

 • Sprawy organizacyjne XIV Parafialny Konkurs na Palmę Wielkanocną, którego rozstrzygnięcie nastąpi w Niedzielę Palmowa tj. 14.04.br. po mszy św. dla dzieci o godz. 10.30.
 • Panowie: Robert i Tomasz Górecki, Mieczysław Żurek, Stefan Piotrowski i Feliks Fedor oraz Panie: Janina Łuszczek, Władysława Galik, Elżbieta Sowa, Anna Kotek od godziny 9.55 na placu przed kościołem będą oczekiwać na uczestników konkursu i mierzyć zgłaszane palmy.
 • Jury w składzie: Pani Dyrektor Sp.138 Iwona Olczyk, Pani Dyrektor Sp.50 Anna Żelawska, Pan Radny Dz.VI Marcin Kotek i Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Zofia Fedor do godz. 10.30 będą oceniać palmy i przyznawać nagrody w określonych kategoriach. Po godz.10.30 grono tych osób na plebani będzie pracowało nad ułożeniem nagród stosownie do przyznanych miejsc w konkursie. Pan Piotr Walka będzie wypisywał i drukował dyplomy dla poszczególnych uczestników konkursu
 • Po zakończeniu mszy św. Ksiądz Proboszcz z towarzyszącymi członkami Jury będzie wręczał nagrody.
 • Panie: Elżbieta Sowa i Władysława Gawlik w dniu 16.04.(wtorek) po mszy św. o godz. 18. 00 poprowadzą rozważania tajemnic różańca w oparciu o nauczanie Świętego Jana Pawła II.
 • W Wielki Czwartek 18.04. o godz. 18.00 podczas MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ sprawowanej w intencji naszych Kapłanów, zamówionej przez POAK, Pan Marcin Kotek odczyta modlitwę wiernych. W tym Dniu Kapłańskim z tej okazji Panie: Zofia Fedor i Anna Kotek oraz Pan Robert Górecki złożą życzenia naszym Kapłanom.
 • W Wielki Piątek Męki Pańskiej 19.04. o godz. 18.00 Pan Feliks Fedor odczyta drugie czytanie „ Czytanie z Listu do Hebrajczyków”.
 • Modlitwę w czasie Adorację Przy Bożym Grobie w Wielki Piątek 19.04. w godz. 23.00-24.00 poprowadzi Pani Zofia Fedor, teksty Ewangelii odczyta Pani Elżbieta Sowa a śpiew poprowadzi Pani Janina Łuszczek. Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana poprowadzi Pani Krystyna Piotrowska, a Koronkę do Miłosierdzia Bożego Pani Władysława Gawlik.
 • Wielka Sobota – podczas Wigilii Paschalnej 20.04. o godz. 18.00 Pan Marcin Kotek odczyta trzecie czytanie a Pani Elżbieta Sowa czwarte.
 • Podczas mszy św. w dniu 23.04 o godz. 18.00 sprawowanej w intencji Księdza Wojciecha, zamówionej przez POAK z okazji imienin, I czytanie odczyta Pani Władysława Gawlik a modlitwę wiernych, którą ułoży Pani Krystyna Piotrowska odczyta Pani Anna Kotek. Życzenia złoży Pani Zofia Fedor i Pan Mieczysław Żurek.
 • Z uwagi na upływającą czteroletnią kadencję z dniem 19 maja br. Prezes Zofii Fedor obecni członkowie POAKu, zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej, dokonali wyboru dwóch kandydatów na Prezesa POAKu: Panią Zofię Fedor i Panią Annę Kotek. Mianowania Prezesa dokona Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski po przedstawieniu kandydatów przez Księdza Proboszcza Asystenta Kościelnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 • W trakcie dyskusji nad zmianą godzin odprawianych mszy św. w dzień odpustu parafialnego zaproponowano: mszę św. o godz. 1100 zamiast godz. 10.30 i godz. 12.00.
 • Następne spotkanie POAKu zaplanowano na dzień 14.05.br.

Zofia Fedor Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0