Title Image

Uroczysty dzień komunii

Trzecia niedziela maja jest szczególną dla naszej parafii. Tego dnia ma miejsce Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku po raz pierwszy do Stołu Eucharystycznego przystąpiło trzydzieścioro jeden dzieci. Jest to radość całej naszej wspólnoty parafialnej. Chcemy otaczać modlitwą rodziny tych dzieci. To bardzo ważne, aby spotkanie przy Ołtarzu Chrystusa było spotkaniem całych rodzin. Kończąc „Biały tydzień” – codzienny udział w Eucharystii dzieci wspominamy kilkoma zdjęciami te wyjątkowe chwile. W ostatni dzień tego tygodnia modlimy się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta, który według programu nauczania religii jest patronem klas trzecich szkoły podstawowej. Jakże to wymowne, że przyjmując Chleb Eucharystyczny, stajemy przy relikwiach tego, który mówił i żył zawołaniem „trzeba być dobrym jak chleb”.

1