Title Image

Wtorek z Akcją Katolicką

Informacja ze spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii MBNP w Mydlnikach  w dniu 11.06.2019r.

 • Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem w wieczornej mszy św., odprawionej przez Księdza Proboszcza. Po mszy św. jak  w każdy wtorek, odmawialiśmy różaniec rozważając Tajemnicę Światła.
 • Spotkanie rozpoczęło się modlitwą a następnie Ksiądz Proboszcz poprowadził rozważania na temat: Duch Święty budowniczym pokoju.
 • Członkowie POAK zapoznali się przebiegiem Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, która odbyła się w dniu 7 czerwca w Częstochowie. Rada przyjęła znowelizowany Statut Akcji Katolickiej przy uwzględnieniu zaleceń Rady Prawnej Komisji Episkopatu Polski. Znowelizowany Statut będzie obowiązywał po zatwierdzenie przez Polski Episkopat. Na posiedzeniu Rady Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Pani Grażyna Kominek zaprezentowała działalność AK w naszej diecezji.
 • W dniach 7-8 czerwca odbyła się XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę zorganizowana  pod hasłem „Z Maryją idziemy w przyszłość”.  

Na rozpoczęcie pielgrzymki zostały wygłoszone następujące referaty:

 • „Kardynał August Hlond salezjanin, hierarcha Kościoła i mąż stanu” wygłoszony przez ks. dr . Jacka Brakowskiego SDB
 • „Do czynu katolickiego przejść musimy. Duchowość Akcji Katolickiej według kard. Augusta Hlonda” wygłoszony przez ks. dr Bogusława Kozioł SChr, wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego.
 • Apel Jasnogórski poprowadził JE Ks. Bp. Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, a modlitewne nocne czuwanie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej.
 • W sobotę z kościoła pw. Św. Zygmunta licznie przybyli członkowie razem ze sztandarami przeszli na Szczyt Jasnogórski, gdzie uczestniczyli we Msza Św. odprawionej  pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Stanisław Gądeckiego z Księżmi Asystentami Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Na zakończenie Pielgrzymki Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak odmówiła razem z zebranymi członkami Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Na spotkaniu podjęto ustalenia:

 • W naszej parafii dzień 16 każdego miesiąca poświęcany jest przypomnieniu Świętego Jana Pawła II, który jest równocześnie Głównym Patronem AK.  W niedziele 16.06. członkowie AK będą uczestniczyć w oprawie liturgicznej mszy świętych, aby w taki sposób uczcić swego Patrona.
 • Omówiono organizację agapy po sumie odpustowej. Suma odpustowa w tym roku będzie 23 czerwca o godzinie 1100. Mamy nadzieję, że jak co roku będziemy mogli rozdysponować ciasta przygotowane przez nasze Parafianki. Członkowie POAKu wraz członkami ze Wspólnoty Bliżej Boga, Mężczyźni Józefa i Scholii będą uczestniczyć przy przygotowaniu miejsca do biesiadowania, przy obsłudze gości agapy. Dla dzieci przygotowano atrakcje sportowe wraz z nagrodami.
 • Na dzień 7.09.br zaplanowano Dzień Skupienia w Czernej.
 • Następne spotkanie 27.08.br

Zofia Fedor Prezes POAK

1