Title Image

Triduum przed św. Stanisławem – patronem młodzieży

I Triduum przed świętem św. Stanisława Kostki

 

 • Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami
 • Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający,
 • Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza,
 • Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny,
 • Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary,
 • Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających,
 • Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
 • Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco,
 • Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych,
 • Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,

K: Módl się za nami św. Stanisławie,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Boże, Ty wśród wielu cudów swojej mądrości obdarzyłeś św. Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

II Triduum przed świętem św. Stanisława Kostki

 

 • Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladowania opoko, módl się za nami
 • Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
 • Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa,
 • Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości,
 • Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości,
 • Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,
 • Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów,
 • Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż do śmierci dochował,
 • Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili,
 • Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła,

K: Módl się za nami św. Stanisławie,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Boże, Ty wśród wielu cudów swojej mądrości obdarzyłeś św. Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

III Triduum przed świętem św. Stanisława Kostki

 

 • Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził, módl się za nami
 • Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział,
 • Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie,
 • Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował,
 • Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej.
 • Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, uproś nam u Boga
 • Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili,
 • Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli,
 • Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali,
 • Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,
 • Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli.

K: Módl się za nami św. Stanisławie,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Boże, Ty wśród wielu cudów swojej mądrości obdarzyłeś św. Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0