Title Image

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada 2019
   WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem.

 

Msza Święta w intencji zmarłych połączona z procesją zostanie odprawiona dziś na cmentarzu  o godz. 14.00.

 

Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00
i 18.00

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 

Od 1 do 8 listopada w kościele, podczas adoracji będziemy modlić się za naszych zmarłych w tzw. wypominkach jednorazowych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Bóg zapłać za złożone ofiary przy okazji zamawiania wypominek. Msze św. za zmarłych będą odprawiane, w tym roku w I środy miesiąca o godz. 18.00, a od przyszłego listopada w drugie piątki miesiąca.

 

 

< Powrót

37