Title Image

Króluj nam Chryste …

Króluj nam Chryste- zawsze i wszędzie! To pozdrowienie ministranckie wyraźnie nawiązuje do Uroczystości, którą przeżywamy w Kościele w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Ten dzień był szczególny dla naszej wspólnoty parafialnej. Błogosławieństwo do posługi ministranckiej otrzymało pięcioro chłopców: Jan, Adrian, Michał, Krzysztof, Paweł. Wyrazili oni w ten sposób pragnienie, że wraz z całą wspólnotą służby liturgicznej chcą być blisko ołtarza i w ten sposób wyraźniej pokazywać, że Chrystus jest ich Królem. To oczywiście wzniosłe zadanie nie tylko dla nich, ale także dla ich rodziców i bliskich. To przecież ich wsparcie jest tak bardzo potrzebne, aby wytrwali w pełnieniu obowiązków w kościele i swoim życie potwierdzali pełnione zadania. Otoczmy zatem modlitwą te rodziny! Pragnienie służby przy ołtarzu, które jest w sercach tych młodych ludzi jest radością nas wszystkich i wielkim darem dla parafii, w której to mamy doświadczać tajemnicy Kościoła- różnych darów i posług.

ks. Wojciech

2