Title Image

Spotkanie AK 10.12.2019

Informacja ze spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach w dniu 10.12.2019r.

W grudniu członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej spotkali się we wtorek 10 dnia miesiąca. Spotkanie poprzedził nasz udział we mszy św. roratnej i w modlitwie różańcowej.

Spotkanie POAK-u Ksiądz Proboszcz jak za każdym razem rozpoczął modlitwą a następnie  w ramach formacji zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania Eucharystii.

Członkowie POAK zapoznali się z przebiegiem obrad Rady Diecezjalnego Instytutu  Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, które miały miejsce w dn. 7.12.br. w parafii  pw. Św. Antoniego z Padwy w Rząsce. Obrady poprzedziła modlitwa różańcowa i msza św. Prezesi POAK-ów otrzymali pobłogosławiony przez Arcybiskupa nowy Statut AK w Polsce. Podczas obrad zostały przyjęte: Kalendarium AK AK na 2020r., Kierunki działania AK AK  na 2020r., Plan Przychodów i Wydatków na 2020r. Wybrano trzech kandydatów na Prezesa

Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Kandydatury te zgodnie ze statutem AK zostaną przedstawione przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego ks. kan. Mirosława Dziedzica Metropolicie Ks. Abp Markowi Jędraszewskiemu. Ksiądz Arcybiskup mianuje Prezesa Z DIAK spośród zgłoszonych Kandydatów.

Ustalono członków AK, którzy przygotują paczki świąteczne łącznie z życzeniami Księdza Proboszcza oraz osoby, które dostarczą paczki naszym parafianom. Ponadto przygotujemy też upominki z życzeniami świątecznymi dla seniorów z naszej parafii i osób chorych do których nasi Księża co miesiąc chodzą z Panem Jezusem. Upominki te rozniosą uczniowie działający  w Wolontariacie przy Szkole Podstawowej nr 138.

Jak każdego 16 miesiąca będziemy uczestniczyć w oprawie liturgicznej mszy św. zanosząc prośby do Pana Boga przez wstawiennictwo Patrona AK Świętego Jana Pawła II.

Ustalono osoby, które będą członkami Jury do oceny szopek w V Dzielnicowym Konkursie Szopki Bożonarodzeniowej. Napisanie dyplomów dla uczestników Konkursu oraz sprawy organizacyjne podczas wręczania nagród po mszy św. o godz. 1030 w niedziele  w dniu 22.12.br podejmują członkowie AK.

Zaproponowano opłatek dla AK i Rady Parafialnej na dzień 25 styczeń 2020 (ostatnia sobota miesiąca).

Zofia Fedor

Prezes POAK

0