Title Image

Nasza działalność

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2019r. Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nr 8 w Parafii  Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach

Rok 2019 rozpoczęliśmy spotkaniem opłatkowy 26.01.2019r. członków Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Kazimierza Klimczaka.

Stan liczbowy członków AK na dzień 31.12.2019 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 21 członków zwyczajnych  i 2 osoby mające status członka wspierającego

Zebrania Parafialnego Oddziału Akcji Krakowskiej (POAK) odbywały się raz w miesiącu, we wtorek po 10 m-ca łącznie z 10, po mszy św. wieczornej o godz.18.00  (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Każde zebranie poprzedzone było rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza – Asystenta Kościelnego w oparciu materiały formacyjne opracowane przez ks. Tadeusza Borutko pt. „W macy Bożego Ducha”.

Działalność POAK w 2019r. w wymiarze duchowym

 • W dniach 29-30 marca przedstawiciele POAK-u uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych dla członków AK Arcidiecezji Krakowskiej w Księżówce w Zakopanem, pod hasłem: „Święty Jan Paweł II posłuszny Duchowi Świętemu”.
 • W okresie Wielkiego Postu w niedzielę (24.03.2019r.) o godz. 16 członkowie POAK poprowadzili rozważania Drogi Krzyżowej.
 • Przedstawiciele POAK w dniu 2.04. uczestniczyli w Dniu Modlitwy w Kopalni Soli
 • Msza św., Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale.
 • W Wielki Piątek 04.2019 w godz.23-24 członkowie prowadzili modlitwę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim
 • Członkowie POAK aktywnie włączyli się w przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św. i uczestniczyli w mszach św.:
 • w intencjach naszych kapłanów z okazji imienin: Księdza Proboszcza w dniu 4.03, ks. Wojciecha w dniu 23.04  i ks. Jana w dniu 24.06.
 • w Wielki Czwartek 18.04.2019r.
 • Podczas  Triduum Paschalnego i Pasterki.
 • 16 każdego miesiąca /łącznie z lipcem i sierpniem/, w mszy św. wotywnej Świętego Jana Pawła II.
 • 12.11. w intencji o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickie i wieczną szczęśliwość dla zmarłych członków POAKu.
 • W dniu 14.09. członkowie POAK wzięli udział w Dniu Wspólnotowy AK Archidiecezji Krak. w Nowym Targu, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W dniu 28.09.uczestniczyliśmy z Księdzem Proboszczem w pielgrzymce żywego różańca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, tym samym wypełniając zapis kalendarium odbycia Dnia Skupienia.
 • Trzeci rok kontynuowaliśmy modlitwę różańcową, co wtorek po wieczornej mszy św., w której uczestniczyli licznie członkowie POAK, Róż Różańcowych i inni Parafianie. Odmawianie modlitwy różańcowej nastąpiło z inicjatywy członków POAK.
 • Od października członkowie POAK-u przychodzą na Adorację Najświętszego Sakramentu, w każdy I czwartek miesiąca, w określonych przez siebie godzinach.
 • członkowie POAK prowadzili rozważania modlitwy różańcowej – tajemnic części Chwalebnej.
 • Członkowie POAK licznie uczestniczyli przez cały rok w nabożeństwie do Naszej Patronki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • Sześć osób uczestniczyło co miesiąc w spotkaniach biblijnych powadzonych przez prof. Romana Bogacza.
 •  liczni członkowie POAK-u uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych byłego proboszcza naszej parafii, śp. ks. Jana Rajdy, w Roczynach, w diecezji bielsko-żywieckie.

Przeprowadzone działania na rzecz parafii przez AK to:

 • Członkowie POAK już po raz XIV, przy współudziale Księdza Proboszcza, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 138 i nr 50, oraz Rady Dzielnicy – przeprowadzili Konkurs Palm w dn. 14.04.2019. W konkursie oceniono i nagrodzono 40 szt. palm.
 • Członkowie POAK czynnie uczestniczyli w służbie porządkowej i budowie ołtarzy podczas  uroczystości Bożego Ciała.
 • Przygotowaliśmy agapę po mszy świętej odpustowej w dn.23.06.2019r., przy dużym odzewie parafian którzy ofiarowali wiele – bardzo dobrych własnych wypieków. Dla małych dzieci zorganizowane były zabawy pod nadzorem Scholii Jutrzenka. W czasie trwania agapy wspomogli nas członkowie wspólnoty Bliżej Boga i Rady Parafialnej.
 • W dn.20.10.2019r. członkowie POAK liczyli wiernych w kościele, po mszach św.
 • POAK rozprowadzał świece Caritas przez kolejne 3 niedziele po mszach św., począwszy od 1.12.2019r. Z pozyskanych przy tej okazji ofiar od parafian,  przygotowaliśmy 13 paczek dużych i 40 paczek małych, dla seniorów – w wieku powyżej 80 lat, z życzeniami Świątecznymi, podpisanymi przez Księdza Proboszcza.
 • Zorganizowaliśmy w naszej parafii zbiórkę koców dla bezdomnych, które dostarczyliśmy w ilości 55 szt. Siostrom Albertynkom z ul. Woronicza.
 • Po raz V w 2019r. byliśmy współorganizatorami Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe nr 50 i 138 z terenu Dzielnicy VI. Do Konkursu zgłoszono 25 prac. Rozdanie nagród odbyło się 22.12.2019r., po mszy św. dla dzieci, a przez poprzedzający tydzień można było oglądać prace w naszym kościele. W pracach Jury aktywnie uczestniczyli oprócz członków POAK, ks. Proboszcz Kazimierz Klimczak, przedstawiciele dwóch szkół podstawowy, Rady Dzielnicy.Inne działania:

 • 05.przedstawiciele POAK-u wzięli udział w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego, we mszy św. i czuwaniu w Kaplicy Wiecznej Adoracji – w intencji dzieci nienarodzonych, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
 • 05.2019r. członkowie POAK uczestniczyli w uroczystości św. Stanisława, w procesji z Wawelu na Skałkę i we mszy św. Na Skałce
 • 05 przedstawiciele POAK u uczestniczyli w Starym Sączy w uroczystościach rozpoczynjących peregrynację relikwii Świętego Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej
 • Złożyliśmy kwiaty w dniu 11 listopada pod tablicą pamięci w naszej parafii, ofiarowaną tym którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny
 • Członkowie POAK uczestniczyli w dniu 24 listopada w uroczystość Chrystusa Króla, Święto Patronalne Akcji Katolickiej, na mszy św. o godz. 1000 w Katedrze Wawelskiej. Wyrażaliśmy wdzięczność i pamięć poległym za wolność, modląc się
  i składając kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

Zmiany organizacyjne

 • 04 dokonano wyboru dwóch kandydatek: na Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej: Annę Kotek i Zofię Fedor
 • 06. Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował prezesem Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej -Zofię Fedor
 • 10.09 Wybrano organy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Zarząd POAK w składzie:

 1. Zofia Fedor – prezes
 2. Anna Kotek – wiceprezes i sekretarz
 3. Krystyna Galos – skarbnik
 4. Halina Klimek – członek zarządu
 5. Władysława Gawlik – członek zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Robert Górecki – przewodniczący Komisji
 2. Mieczysław Żurek – członek Komisji
 3. Stefan Piotrowski – członek Komisji

Prezes POAK Zofia Fedor

Kraków, dnia 25.02.2019r.

0