Title Image

V Niedziela Wielkiego Postu

29 marca 2020
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

Od V niedzieli Wielkiego Postu w kościołach nie widzimy krzyży, bo są zasłonięte. W tym roku, gdy rzadziej widzimy same kościoły, również zasłona na krzyżu nabiera nowego znaczenia. W trudnym czasie pandemii zachęcamy do udziału we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcji transmitowanych przez telewizję, internet  i radio.

 

Dzisiaj dodatkowe Msze św. o godz. 16.00 i 17.00.

 

Przez nowe rozporządzenia, we Mszy Św. może uczestniczyć do pięciu wiernych. Prosimy o przestrzeganie, tych bardzo trudnych dla nas zaleceń.

 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w tym dniu przypada również 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski.

 

W pierwszy piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata.

 

W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Podczas porannej Mszy Św. modlimy się o dar potomstwa, szczęśliwe rozwiązanie dla matek oraz za dzieło Duchowej Adopcji. Wieczór, chodź w małym gronie ale będziemy przeżywać nabożeństwo wynagradzające z racji I soboty.

 

W kwietniu nie będzie tradycyjnych odwiedzin chorych,  tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

 

Sakrament pokuty w tym tygodniu: pół godziny przed Mszą Św. poranną (7.00) oraz wieczorną (18.00) oraz dodatkowo  (poza konfesjonałem) od godz. 10.00 do godz. 12.00 w pomieszczeniu biblioteki parafialnej  (ks. proboszcz) i w oratorium św. Michała (ks. wikariusz) i od godz. 19.00 do 20.30 w kościele (przy konfesjonale). Możliwość przyjęcia Komunii św. podczas Mszy Św. oraz  poza Mszą o godz. 11.00, 12.00, 20.00 i po różańcu (ok. 21.00)

 

Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Palmową. Zostając w domu zapraszamy do wykonania Palmy w dowolnej formie plastycznej – można namalować, wykleić  albo zrobić małą palmę wykorzystując materiały dostępne w domu. Wykonanym pracom proszę zrobić zdjęcie i wysłać do czwartku (2.04) na mail parafii. Proszę przy palmie umieścić swoje imię. Nadesłane zdjęcia zostaną wydrukowane – tworząc ozdobę do kościoła oraz zostaną umieszczone na parafialnym facebooku.

 

Bóg zapłać za składane ofiary na konto parafialne oraz mieszkańcom rejonu cmentarza, ul. Brzezińskiego i I rej. ul. Kurozwęckiego.

 

W tych dniach o godz. 20.30 dzwonią dzwony naszego kościoła aby nam przypomnieć o modlitwie różańcowej.

 

„Może bardziej niż kiedykolwiek uświadamiam sobie bowiem, że to, co zakryte dla oczu, lepiej widzi się sercem. A w tak trudnym położeniu, w jakim świat się obecnie znalazł, w sytuacji ogromnej niepewności, lęku, strachu przed nieznanym, kiedy chcielibyśmy wiedzieć, co się z nami stanie i jak skończy się ten kryzys, warto popatrzeć sercem, a oczy na chwilę zamknąć. Myślę, że przyszła na to właśnie pora. Tak, to jest ten czas – najbardziej męczące jest to, że nie potrafimy się pojednać nawet w obliczu bardzo trudnych sytuacji, które dotykają całe społeczeństwo. Może warto opuścić zasłonę na to, co nieistotne, by dostrzec to, co najważniejsze?” (Gość Niedzielny 13/2020).

 

Wszystkim życzymy umocnienia wiary, zdrowia i pokoju serca

 

Godziny Mszy Świętych w niedzielę 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00

W niedzielę 29.03 nie będzie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali będą  natomiast dodatkowe Msze Św. o godz. 16.00 i 17.00 

Msze w tygodniu godz. 7.00 i 18.00

 

 

< Powrót

67