Title Image

Poświęcenie pokarów?

O tym, jak w tym roku przeprowadzić błogosławieństwo pokarmów i na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę mówi ks. Tomasz Gwizdek, doktorant liturgiki KUL. (za www.gosc.pl)

 

Zwraca szczególną uwagę na to, że wcale nie musi się ono odbyć w kościele, a wręcz przeciwnie – w tym roku zalecane jest przez biskupów w całej Polsce, by zrobić to w domu.

 

– Trzeba trochę „odczarować” obrzęd błogosławieństwa pokarmów. Musimy sobie uświadomić, że nie jest on sakramentem, ale pewną formą pobożności. Celebracja sakramentów w odróżnieniu od sakramentaliów, do których należy ten obrzęd, wiąże się z wypowiadanymi słowami i wykonywanymi czynnościami. To one determinują jego skutek. W przypadku natomiast form pobożności, błogosławieństw, w tym także pokarmów, zależą od modlitwy Kościoła. Nie tylko kapłana kropiącego pokarmy, ale od wewnętrznego nastawienia biorącego udział w tym działaniu – wyjaśnia ks. Tomasz Gwizdek.

 

Dodaje, że dotychczas wielu ludzi przychodziło do kościoła i domagało się, by choć kropelka wody spłynęła na ich pokarm. Często nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że to nie woda jest najważniejsza, ale ich modlitwa, wewnętrzne nastawienie. Mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego:

 

KKK 1667 „Święta Matka Kościół ustanowił sakramentalia. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 60; por. KPK, kan. 1166; KKKW, kan. 867).

 

– W tym roku nie mamy możliwości dokonania tego błogosławieństwa w kościele, więc Kościół proponuje nam, byśmy na nowo odkryli drugą formę obrzędu błogosławieństwa, polegającą na modlitwie przed uroczystym posiłkiem wielkanocnym w niedzielny poranek. Propozycja, by poprowadził ją najstarszy (najważniejszy) członek wspólnoty (rodziny) może tylko nam przypomnieć staropolski zwyczaj błogosławieństwa udzielanego w rodzinach przez rodziców, wspólnej modlitwy przed i po posiłku, ale i dziękczynienia Panu Bogu za to, co mamy – dodaje liturgista z diecezji świdnickiej.

 

Podkreśla, że choć wielu znajomych prosi go, by poświęcił im pokarmy, odmawia, bo chce zachować jedność z całym Kościołem, który w związku z epidemią zrezygnował w tym roku z tego obrzędu.

 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMU PRZED NIEDZIELNYM PORANNYM POSIŁKIEM:

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu ojciec rodziny mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

***

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

3